Edukacja

Grafika - Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych

Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych – XIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny. Wskazane jest, aby tematyka projektów edukacyjnych odnosiła się do inicjatyw uczniowskich propagujących postawy obywatelskie młodzieży lub do wydarzeń, instytucji, osób promujących województwo kujawsko-pomorskie.

 

Festiwal jest skierowany do uczniów VI-VIII klas szkół podstawowych. Patronat honorowy nad Festiwalem sprawują Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik i Instytut Pamięci Narodowej (delegatura w Bydgoszczy). Polskie Radio Pomorza i Kujaw objęło projekt patronatem medialnym.

 

Współorganizatorzy festiwalu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

 

Celami festiwalu są:

  • promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
  • rozwój postaw obywatelskich,
  • propagowanie postaw ekologicznych,
  • promowanie solidarności międzypokoleniowej,
  • kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych,
  • popularyzacja  metody projektu jako sposobu na kształcenie umiejętności współpracy.

 

Projekty mogą mieć różną formę, np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki, WebQuestu itp. Zespół realizujący projekt może składać się maksymalnie z 4 uczniów.

 

Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.kpcen-torun.edu.pl w zakładce Materiały:

REGULAMIN,  Załącznik nr 1,  Załącznik nr 2,  Załącznik nr 3,  Załącznik nr 4

 

Termin nadsyłania prac mija 28 kwietnia 2023 r. Termin ogłoszenia wyników nastąpi najpóźniej 26 maja 2023 r.

 

Prace należy przesłać na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń lub dostarczyć osobiście do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

 

Na kopercie oprócz adresu należy zamieścić dopisek: Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych – XIII edycja.

 

W przypadku realizacji projektu metodą WebQuest na adres kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl należy przesłać link. W temacie maila należy wpisać: Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych – XIII edycja.

 

Na adres: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl należy przesłać:

  • link do WebQuestu,
  • wypełniony Formularz zgłoszenia do Festiwalu – załącznik nr 2  (dokument Word) wypełnione i podpisane Karty zgłoszeniowe uczestników – załącznik nr 3 (skany lub zdjęcia)
  • 2 zdjęcia w wersji elektronicznej w formacie JPG obrazujące przedsięwzięcie, będące przedmiotem projektu edukacyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl

 

Czekamy na projekty!

 

Fot. Ilustracja dot. zwycięskiego projektu z XII edycji: Szkoła Podstawowa w Strzygach, Od herbinarium Anny Wazówny do zdrowej żywności dzisiaj

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu