Edukacja

gen. bryg. prof. Elżbieta Zawacka (1909 – 2009) lata 80–te XX w. (zbiory Fundacji Gen. E. Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskiego AK Wojskowej Służby Polek w Toruniu)

Konkurs pt. „Oni tworzyli naszą historię” – zmiana terminu ogłoszenia wyników

W związku z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży XIII edycją Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” oraz ilością nadesłanych prac, Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego (na mocy uchwały nr 16/596/21 z dnia 28 kwietnia br.) podjął decyzję o wydłużeniu terminu ogłoszenia wyników konkursu do 31 maja br.