Edukacja

XV Woj. Konkurs im. E. Zawackiej (2023) – spotkanie Kapituły (27.02.2027) – zdj. Mirosław Basiewicz
XV Woj. Konkurs im. E. Zawackiej (2023) – spotkanie Kapituły (27.02.2027) – zdj. Mirosław Basiewicz

Konkurs „Oni tworzyli naszą historię” – wyniki

W dniu 27 lutego 2023 roku w siedzibie Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu obradowała kapituła XV edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”.

 

Celem obrad było wyłonienie autorów najlepszych prac, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

 

Skład kapituły:

prof. dr hab. Wojciech Polak – Przewodniczący Kapituły, przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Jarosław Przybył
– Naczelnik Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego;

Andrzej Drozdowski – pracownik Departamentu Edukacji;

Danuta Brzózka–Ciechanowska
– przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;

Ewa Ignaszak
– przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;

Anna Mikulska
– przedstawiciel Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej;

dr Ewa Gawrońska
– przedstawiciel Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej;

Violetta Zielezińska–Kiszka – przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;

Izabela Milewska–Warta
– przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;

prof. dr hab. Sylwia Galij–Skarbińska
– przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

prof. dr hab. Teresa Maresz
– przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

prof. dr hab. Zdzisław Biegański
– przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

Mirosław Basiewicz – przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Lista nagrodzonych w kategorii uczniowie klas VII oraz VIII szkół podstawowych:


I miejsce: Jakub Duliński

tytuł pracy: „Losy mojego pradziadka Stefana Jakowlewicza Tarasienko”.

opiekun: Zofia Waszak

Zespół Szkół nr 2
w Grębocinie
ul. Szkolna 4;
87 – 162 Grębocin,
tel. (0 56) 645 90 13,
tel. kom. 791 539 089
e – mail: sekretariat@spgrebocin.pl; dyrektor@spgrebocin.pl

II miejsce: Mateusz Bartoszak

tytuł pracy: „Tęsknota i ból – codzienność jeńca oflagów na podstawie listów obozowych Mieczysława Plewińskiego – mojego pradziadka”.

opiekun: Katarzyna Sopolińska

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Stefana Batorego
w Inowrocławiu,
ul. Jana III Sobieskiego 5/7,
88 – 100 Inowrocław,
tel. (0 52) 352 56 83,
e – mail: sp11ino@poczta.onet.pl

III miejsce: Maja Wyczółkowska

tytuł pracy: „Benedyktowa choinka i Bolkowa kula. Mieszkańcom Grzywny urodzonym w Garwolinie”.

opiekun: dr Barbara Łaukajtys

Szkoła Podstawowa
im. F. Żwirki i S. Wigury
w Grzywnie,
87 – 140 Chełmża,
tel. kom. 697 507 344,
e – mail: spgrzywna@gminachelmza.pl

 

 

Lista nagrodzonych w kategorii uczniowie liceów, techników oraz szkół branżowych:


I miejsce: Julia Szeląg

tytuł pracy: „Major Kubala, prezydent Mościcki, marszałek Piłsudski – wielcy Polacy, których losy splotły się na morzu z losami mojego pradziadka Antosia”.

opiekun: Joanna Mróz–Bednarkiewicz

III Liceum Ogólnokształcące
im. Samuela Bogumiła Lindego
w Toruniu,
ul. Leona Raszei 1,
87 – 100 Toruń,
tel. (0 56) 648 88 40,
e – mail: sekretariat@3lo.torun.pl

II miejsce: Sebastian Rejewski

tytuł pracy: „Słowo Ojczyzna i Matka zawsze pisał wielką literą”.

opiekun: Dariusz Maśliński

Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim,
Nowy Rynek 5
87 – 330 Jabłonowo Pomorskie
tel. (0 56) 495 70 00
e – mail: zsjablonowo@poczta.onet.pl 

III miejsce: Lidia Banaś

tytuł pracy: „Na wzburzonych falach historii XX wieku”.

opiekun: Grzegorz Banaś

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Wąbrzeźnie,
ul. Wolności 35,
87 – 200 Wąbrzeźno,
tel. (0 56) 688 22 85,
e – mail: zsowno@wp.pl

 

 

Mirosław Basiewicz
Departament Edukacji

 

XV Woj. Konkurs im. E. Zawackiej (2023) – spotkanie Kapituły (27.02.2027) – zdj. Mirosław BasiewiczXV Woj. Konkurs im. E. Zawackiej (2023) – spotkanie Kapituły (27.02.2027) – zdj. Mirosław BasiewiczXV Woj. Konkurs im. E. Zawackiej (2023) – spotkanie Kapituły (27.02.2027) – zdj. Mirosław Basiewicz