Edukacja

Fragment plakatu z napisem Odkrywamy Talenty 2022.

Konkurs Odkrywamy Talenty 2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli do udziału w kolejnej edycji Konkursu Odkrywamy Talenty 2022. Konkurs objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym celem Konkursu jest propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego.

Na prace konkursowe czekamy do 16 maja 2022 r.

 

Regulamin konkursu

 

Plakat Odkrywamy talenty 2022