Edukacja

Logotyp Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Konkurs Odkrywamy Talenty 2020 rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy, że Konkurs Odkrywamy Talenty 2020 został rozstrzygnięty. Kolejna edycja organizowanego przez Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku konkursu dla nauczycieli odbyła się w innych warunkach funkcjonowania szkół, ale zaowocowała ciekawymi i innowacyjnymi prezentacjami pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Głównym celem konkursu jest propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. Tegoroczni uczestnicy przedstawili  prowadzone przez siebie zajęcia, zrealizowane projekty edukacyjne i pracę kół zainteresowań rozwijających uczniowskie pasje i talenty. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 dokonała oceny nadesłanych prezentacji uwzględniając kryteria Regulaminu konkursu:

– widoczny i efektywny proces działań podejmowanych przez nauczycieli

– innowacyjność metod i form pracy z uczniem uzdolnionym

– sposób ujęcia tematu.

 Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Wręczenie nagród odbędzie się w naszym Centrum 18 czerwca 2020 roku.

Wyniki konkursu dostępne są w zakładce Konkursy/Odkrywamy Talenty 2020 http://www.kpcen.cen.info.pl/odkrywamy-talenty-2020-wyniki/