Edukacja

Logotyp PBW Bydgoszcz

Konkurs literacko-plastyczny „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian“

Konkurs literacko-plastyczny z okazji Roku Jana Pawła II skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Patronat nad konkursem objęli: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, prezydent Bydgoszczy oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty.

 

Organizator konkursu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy oraz partner konkursu, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, umożliwiają nadsyłanie prac drogą elektroniczną do 15 maja 2020 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie PBW w Bydgoszczy https://pbw.bydgoszcz.pl/konkurs-literacko-plastyczny-dla-uczniow-kl-v-viii/