Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Konferencja: zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2023

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych na bezpłatną konferencję online Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2023.

 

Konferencja odbędzie się 28 września 2022 roku w godzinach 15.30 – 17.30 na platformie ClickMeeting

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Link do rejestracji: https://tiny.pl/wt14h

 

W programie:

Kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

Zmiany w formule egzaminu maturalnego z matematyki w roku 2023

Zmiany w wymaganiach ogólnych i szczegółowych

Analiza porównawcza arkuszy w formule 2015 i 2023

Rekomendacje metodyczne do pracy z uczniami

Uwaga! W konferencji może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

 

Organizator:

Justyna Prud

justyna.prud@cen.bydgoszcz.pl

tel. 52/ 349-31-50 wew.35