Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Konferencja wychowawców świetlic w KPCEN w Bydgoszczy

W dniach  13 i 14 września br.,  w Kujawsko-Pomorskim  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyły się konferencje dla wychowawców świetlic, których  organizatorką była Izabela Nowakowska  nauczyciel – konsultant.

 

Omówione zostały  główne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz obszary pracy rekomendowane dla placówek doskonalenia nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego. Główny tematem spotkania było Kształtowanie umiejętności personalnych służących integracji społeczności szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic).

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy z uwagą wysłuchali prelekcji Izabeli Nowakowskiej, która zainspirowała ich do dzielenia się refleksjami na temat budowania pozytywnych relacji w społeczności szkolnej.

 

Opracowała: I. Nowakowska