Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

KONFERENCJA WYBRANE ELEMENTY PRAWA W SYSTEMIE OŚWIATY

Znajomość prawa, świadomość i kultura prawna stają się obecnie podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. Żyjąc w społeczeństwie obywatelskim, należy dobrze znać swoje uprawnienia i powinności.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów szkół i placówek na bezpłatną konferencję WYBRANE ELEMENTY PRAWA W SYSTEMIE OŚWIATY z udziałem ekspertów, która odbędzie się 20 października 2020 roku w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.

Przybliżymy zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, pracowniczą, dyscyplinarną, karną, za wykroczenie przeciw godności i obowiązkom nauczyciela.

 

Oprac. G. Nazaruk