Edukacja

Grafika - Konferencja „Różnimy się pięknie”

Konferencja „Różnimy się pięknie”

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza do udziału w konferencji hybrydowej Różnimy się pięknieedukacja włączająca praktycznie w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej .

 

Celem konferencji jest upowszechnienie dobrych praktyk wzmacniających kompetencje uczestników w zakresie wsparcia wychowanków na miarę ich indywidualnych potrzeb.

 

W programie:

  • Realizacja zadań w ramach edukacji włączającej krok po kroku – Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą
  • Wspieranie realizacji edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach
  • Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • Efekty pracy w grupie integracyjnej
  • Takie samo jak inne – pomoc dziecku z trudnościami w przedszkolu ogólnodostępnym
  • Edukacja włączająca w szkole integracyjnej – z praktyki nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  • Wsparcie rodziny w pokonywaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych
  • Model Dostępnej Szkoły

 

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, specjalistów do udziału stacjonarnie lub online 15.11.2023r.  godz. 13.00-16:00

 

Więcej informacji Zapraszamy na konferencję – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku