Edukacja

Konferencja o (d)ocenianiu doceniona

Konferencja (D)ocenianie w szkole?!, którą zorganizowaliśmy 18 października, już za nami. Honorowy patronat nad nią objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.


 

Dziękujemy za liczny udział – obecnych było 323 nauczycieli!

 

Celem konferencji była popularyzacja sposobów wsparcia ucznia poprzez docenianie z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

Informacje zwrotne uzyskane od Państwa są dla nas bezcenne: „każdy nauczyciel powinien wziąć udział w takiej konferencji… i działać wg przekazanych wskazówek”, „Pani Żylińska była niesamowita”, „Panie Szulc i Żylińska super”, „dziękuję za wzbudzenie we mnie refleksyjności”, „bardzo podobało mi się szkolenie o ocenianiu, jego negatywnym wpływie na ucznia”, „super ostatnia część dotycząca rodziców”, „bardzo pozytywne szkolenie, motywujące do zmiany podejścia do nauczania oraz rozmów z rodzicami i uczniami, a także dbania o siebie”.

 

We współpracy z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przygotowaliśmy materiały do lektury. Załączamy link z bibliografią przygotowaną przez bibliotekę.

 

Bibliografia Biblioteki Pedagogicznej

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu