Edukacja

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

Konferencja „Nauczać cyfrowo czyli jak?”

7 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się konferencja zatytułowana Nauczać cyfrowo, czyli jak?  Organizatorem przedsięwzięcia, w którym wzięło udział około 250 dyrektorów i nauczycieli szkół oraz placówek naszego województwa, było Kuratorium Oświaty oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Temat konferencji wpisał się w jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.  

 

Konferencję otworzył Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, który w wystąpieniu inaugurującym wskazał na ważną rolę cyfrowego nauczania oraz pracy z nowoczesnymi technologiami.

 

Następnie głos zabrał gospodarz obiektu Andrzej Stobrawa dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W swoim wystąpieniu zaprezentował ofertę edukacyjną uczelni w zakresie studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, podyplomowych oraz specjalistycznych kursów. Podkreślił dużą rolę jaką KPSW przykłada do jakości kształcenia przyszłych absolwentów i zachęcił zebranych do ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

 

W wykładzie Jak nauczać we współczesnej szkole? profesor Bronisław Simieniecki zaprezentował wiele ciekawych rozwiązań, które niebawem mogą przeniknąć do współczesnej szkoły. Profesor mówił między innymi o roli e-learningu w nauczaniu, który w innych krajach sprawdził się na wielu przedmiotach oraz wysokich wynikach nauczania, jakie dzięki niemu uzyskano w porównaniu z tradycyjnym systemem klasowym.  Bronisław Siemieniecki poruszył także zagadnienia związane z wychowaniem uczniów i postępowaniem wobec trudnych sytuacji, jakie stawia przed nauczycielem współczesna szkoła. Podkreślił też, że trzeba pobudzać uczniów do myślenia i rozumienia, a nie do zapamiętywania treści.

 

Z kolei Adam Wnorowski starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przybliżył program rządowy Aktywna tablica, w ramach którego szkoły podstawowe mogą zakupić tablice interaktywne z projektorem. Wskazał na wymagania techniczne wnioskowanego sprzętu i zwrócił uwagę na kilka ważnych punktów w wypełnianych formularzach.

 

W kolejnym wystąpieniu Robert Preus dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprezentował temat Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole. Na początku przedstawił dane statystyczne dotyczące ilości tablic interaktywnych w szkołach podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Potem wymienił listę przeszkód w ich wykorzystaniu, którą zgłaszali mu nauczyciele podczas różnych szkoleń. Zaprezentował także wyniki raportu z Polskiej szkoły w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017. Przytoczył za raportem, że tylko 48% nauczycieli korzysta z tablic interaktywnych i to najczęściej wykorzystując je jako ekran do wyświetlania. Ponadto wskazał, że podczas lekcji dominują metody podające (74%), przekaz informacji, zasada poglądowości, transmisja danych. Na końcu zaprezentował kilka sposobów wykorzystania tablicy na zajęciach dydaktycznych. Robert Preus zachęcał do korzystania z wortali edukacyjnych, platform do tworzenia interaktywnych materiałów oraz zademonstrował wraz z trzema uczestnikami konferencji symulator Jedzenie i ćwiczenie, który zachęca uczniów do nauki poprzez odkrywanie.

 

Po przerwie kawowej Kazimierz Mikulski starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przedstawił temat Elementy historii robota. W 500 lecie śmierci Leonarda da Vinci. Przypomniał, że prekursorem dzisiejszych pomysłów na roboty jest Leonardo da Vinci, który ponad 500 lat temu skonstruował  m.in. mechanicznego chodzącego lwa. Autor prezentacji podkreślił, że urządzenie było nakręcane i potrafiło kręcić głową, otwierać paszczę i machać ogonem. Kazimierz Mikulski zaprezentował także rekonstrukcję mechanicznego rycerza Leonarda, który miał służyć do celów obronnych, a seria mechanizmów – jak podkreślił autor prezentacji – pozwalała robotowi stać, siedzieć, przesuwać ramionami, szyją i podnosić daszek zbroi. Przedstawił też inne urządzenia włoskiego geniusza, w tym między innymi model samobieżnego wózka, programowalny samochód z napędem na przednie koła z mechanizmami zawieszenia, pierwsze zaawansowane ramię robota z czterema stopniami swobody i analogowym kontrolerem miejscowym oraz dłoń. Starszy wizytator przypomniał także, że po raz pierwszy terminu robot użył czeski pisarz Karel Čapek w 1920 roku w swojej sztuce  Rossum’s Universal Robots, a burzliwy początek robotyki jako dziedziny wiedzy i nauki rozpoczął się w 1961 roku. Przedstawił także rozwój robotyki i wyjaśnił różnice między robotami I, II i III generacji. Kazimierz Mikulski podzielił się także z uczestnikami konferencji ciekawostkami z tej dziedziny, m.in. zdalnie sterowaną robo-łodzią Nicola Tesli.

 

W kolejnym wystąpieniu Tomasz Kocur z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprezentował temat Programowanie robotów – Makeblock. Zachęcał w nim do korzystania z robotów. Przedstawił korzyści edukacyjne wynikające ze składania i programowania robotów na każdym etapie nauczania w szkole podstawowej. Prezentował też ciekawe  przykłady i efekty takiej pracy.

 

Agata Safian i Marcin Ćwikliński z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprezentowali wykorzystanie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis. Najpierw przypomnieli budowę platformy. Wskazywali na wiele ciekawych interaktywnych ćwiczeń dla uczniów, z którymi można pracować na lekcjach i w domu. Podkreślali duże możliwości Edupolis w opracowywaniu własnych interaktywnych zadań przedmiotowych i regionalnych oraz w tworzeniu gier plenerowych, w których uczniowie mogą wziąć udział z mobilnymi urządzeniami. Agata Safian i Marcin Ćwikliński zachęcali także do tworzenia stron internetowych na platformie oraz wykorzystania rozwiązań chmurowych (m.in. pakietu Microsoft Office, przestrzeni dyskowej), które są tam zaimplementowane.

 

Kolejna wojewódzka konferencja dla nauczycieli z cyklu „Nauczać cyfrowo czyli jak?” odbędzie się 28.11. 2018 roku  w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu.

 

Andrzej Stobrawa Kazimierz Mikulski Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświatyprof.Bronisław SiemienieckiRobert PreusUczestnicy konferencji Zabawa z symulatorem