Edukacja

Logotyp KPCEN Toruń

Konferencja KPCEN Toruń

Wojewódzka konferencja Zawód: nauczyciel – wyzwania współczesnej edukacji pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Jakie wyzwania stoją przed współczesnym nauczycielem? Czy i w jaki sposób nauczyciel powinien przewidywać kierunki, w których podąży edukacja? Jaką rolę w obecnych czasach spełnia i spełni e-edukacja? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy na wojewódzkiej konferencji

„Zawód: nauczyciel – wyzwania współczesnej edukacji„,

na którą zapraszamy 15 października 2020 r.

Podczas konferencji wystąpi prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski – ceniony pedagog i pracownik Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Czesław Ficner – dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim, Sławomir Żebrowski – dyrektor KPCEN w Toruniu, a także pedagodzy, nauczyciele i dyrektorzy szkół i innych placówek edukacyjnych.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w konferencji może uczestniczyć na miejscu 50 osób, a 50 – online. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy dla uczestników w formie stacjonarnej                     Zapisy dla uczestników online 

 

PROGRAM KONFERENCJI

14.30–15.00 Rejestracja uczestników

15.00–15.15 Powitanie gości i uczestników konferencji – Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

15.1516.15 Zawód: nauczyciel – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM

16.15–16.35 Wyzwania współczesnej edukacji – e-edukacja – Czesław Ficner, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego

16.35–17.05 Rola i zadania nauczyciela w przyszłości – Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

17.05–17.35 Przykłady dobrych praktyk – pedagodzy, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych

  • Współpraca z rodzicami – Anna Ornowska-Bartnicka, pedagog Szkoły Podstawowej w  Janowie
  • Edukacja zdalna – Tomasz Grzybowski, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Toruniu
  • Zarządzanie placówką w sytuacji kryzysowej – Izabela Ziętara, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Toruniu

17.35–17.50 Podsumowanie konferencji – dyskusja z prelegentami

17.50–18.00 Zakończenie konferencji – wnioski

 

Konferencja odbędzie się niedaleko KPCEN, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II na placu bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1 w Toruniu (dojazd od ul. Gagarina naprzeciw Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki ,,OD NOWA”). Do uczestnictwa zachęcamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, pedagogów szkolnych, nauczycieli różnych przedmiotów i specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Więcej informacji udziela Wiesława Kuban, nr tel. 881 93 44 85, e-mail: wieslawa.kuban@kpcen-torun.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu