Edukacja

Logotyp BP w Toruniu

Konferencja dla bibliotekarzy

5 października  2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy organizowana przez  Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną. Spotkanie poświęcone było  upowszechnianiu czytelnictwa i rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Zagadnienia te znajdują się na pierwszym miejscu wśród tegorocznych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 

 

Program konferencji przedmiotowo-metodycznej wzbudził spore zainteresowanie, czego wyrazem była wysoka frekwencja. Licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali wystąpienia metodyka TODMiDN p. Krystyny Wijaczki.  Omówiła ona podstawy prawne regulujące funkcjonowanie bibliotek szkolnych oraz dokumentowanie pracy pedagogicznej. Są to sprawy bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście  zapowiedzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kontroli organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych.

 

Małgorzata Borcz – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej –  przedstawiła natomiast zebranym zagadnienia związane z założeniami i realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 Uczestnicy spotkania zadawali prowadzącym dużo pytań:

  • gdzie można znaleźć konkretne wytyczne/przepisy na temat NPRCz;
  • co można kupić w ramach przyznanych pieniędzy;
  • czy całą dotację należy wydać w jednej księgarni;
  • czy można dokonać zakupów w kilku, czy w ramach NPRCz można kupować  e-booki albo nuty;
  • w jakich terminach należy składać wnioski i sprawozdania ?

 

Konferencja metodyczna zakończyła się burzliwą dyskusją. Uświadomiło to zebranym  konieczność organizowania częstszych spotkań.

 

Prezentację p. M. Borcz na temat NPRCz można obejrzeć na stronie oddziału toruńskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich:

 http://www.tnbsp.torun.prv.pl

Opracowanie i zdjęcia: Małgorzata Borcz

 

  http://www.bptorun.edu.pl/

 

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).