Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

KOMPENDIUM PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów  wszystkich typów placówek oświatowych do udziału w warsztatach online KOMPENDIUM PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO,  które odbędą się 23.05. 2022 roku o godz. 10.00.

 

Głównym celem warsztatów jest pokazanie różnych praktycznych  metod i sposobów przygotowania dokumentacji szkolnej zgodnie z prawem wewnątrzszkolnym.

 

W programie:

  1. Uchwały rady pedagogicznej
  2. Wprowadzanie uchwał
  3. Wprowadzanie regulaminów
  4. Wprowadzanie procedur

 

Szkolenie wpłynie na lepszą organizację pracy dyrektora, a co za tym idzie, przydzielone zadania staną się mniej stresujące i wzrośnie efektywność ich wykonania.

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach online  jest wypełnienie formularza rejestracyjnego:

link do zapisu:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/1256o41,dok.html?grupa=1631&singup=1

 

Organizator:

Danuta Frankowska