Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Jak dobrze zarządzać szkołą/placówką oświatową?

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Okazało się, że przed oświatą stoją nowe zadania. Z wyzwaniami organizacyjnymi, prawnymi i etyczno-moralnymi spotykają się dyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oferuje wiele form pomocy i wsparcia. Także online. Już odbyło się spotkanie Jak organizować pracę dydaktyczną od 1 września 2020 roku? Miały miejsce także pierwsze spotkania online sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolami.

 

Dla nauczycieli, ale także dla dyrektorów, sprawą istotną jest awans zawodowy. Szczególnie na początku roku szkolnego ważne jest, jak napisać i zatwierdzić Plan rozwoju zawodowego nauczyciela. Istotną kwestią, omawianą na kolejnych warsztatach Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym, będzie ustalenie procedur działań dyrektora placówki.   

 

W najbliższym czasie proponujemy kolejne formy dla dyrektorów i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi:

  • 22.09.2020 o godz. 11.00 – sieć online dla dyrektorów przedszkoli rejon tucholski: Organizacja pracy i zajęć w przedszkolu w nowym roku
  • 23.09.2020 o godz. 10.00 – sieć stacjonarna dla dyrektorów szkół i placówek: Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
  • 30.09.2020 zapraszamy na warsztaty: ABC pracy „nowego” dyrektora.

 

Ponadto zapraszam kadrę zarządzającą oświatą na konsultacje online w każdy wtorek w godz. 9.00-10.00 pod adresem: https://kpcen01.clickmeeting.com/726818312/register

 

Zapraszam także na bezpłatne indywidualne konsultacje  prowadzone dla dyrektorów, wicedyrektorów, kadry zarządzającej oświatą: O sprawie przy kawie. W ramach indywidualnych spotkań będzie można skonsultować, omówić m.in. sprawy dotyczące problemów oświatowych natury prawnej.

 

Wszystkie spotkania stacjonarne odbywają się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.

 

Oprac. Grzegorz Nazaruk
nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy