Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Jak dobrze zakończyć rok szkolny?

Za chwilę koniec roku szkolnego. Jakże inny niż do tej pory. Ostatnie trzy miesiące wszyscy w oświacie pracowali na odległość. Odbywało się kształcenie zdalne. Teraz dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów najważniejszy sprawdzian. Sprawdzian tego, jak szkoła poradziła sobie z  byciem środowiskiem zintegrowanym.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przez cały ten okres zapewniało wsparcie wielokierunkowe wszystkim nauczycielom, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oczywiście odbywało się ono także w sposób zdalny.

 

Dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi w ostatnim czasie odbyły się także szkolenia, kursy i webinaria poświęcone roli i zadaniom dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela, zasadom oceniania na koniec roku oraz przygotowaniom do egzaminów maturalnych i dla ośmioklasistów.

 

Podczas spotkań online w ramach sieci dla dyrektorów, wicedyrektorów wymieniano się swoimi doświadczeniami oraz wypracowywanymi dokumentami.

 

Na ostatnie dwa tygodnie przygotowano dla kadry zarządzającej oświatą szkolenia online na tematy:

  • 10.06. warsztaty onlineZakończenie zajęć dydaktycznych w okresie pandemii – zadania  dyrektora szkoły,
  • 19.06. szkolenie onlineArkusze ocen i świadectwa – zadania nauczyciela i dyrektora szkoły,
  • 22.06. szkolenie onlineBezpieczny wypoczynek. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez szkoły i placówki oświatowe – półkolonie, obozy specjalistyczne.

 

Ponadto podczas wideodyżurów zaplanowano konsultacje na tematy bieżące nurtujące zarządzających placówkami oświatowymi. Między innymi Dokumentacja szkoły/placówki
w okresie pandemii – sposoby prowadzenia i kontrola.

 

Grzegorz Nazaruk

nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy