Edukacja

Uczestnicy spotkania w KPCEN w Toruniu
Uczestnicy spotkania w KPCEN w Toruniu

Inwestycja w edukację podstawą rozwoju lokalnej społeczności

Pod takim hasłem z inicjatywy Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, w Kujawsko-Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy odbyły się w dniach 4, 5 i 7 kwietnia br. spotkania  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrekcji i konsultantów ww. placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Podczas spotkań z udziałem m.in. Zbigniewa Ostrowskiego – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sławomira Kopyścia –  Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Domiceli Kopaczewskiej –  Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Ryszarda Rumińskiego – Dyrektora Departamentu Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu  podejmowano m.in. problematykę usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Edukacji w regionie, zapoznano przedstawicieli samorządów lokalnych z ofertą szkoleń i działań placówek doskonalenia nauczycieli.

 

W swoim wystąpieniu Wicemarszałek   Zbigniew Ostrowski zaprezentował działania inwestycyjne podjęte przez Samorząd Województwa,  w celu podniesienia poziomu edukacji w regionie: zakup do szkół tablic interaktywnych, zakup mobilnych pracowni oraz utworzenie portalu edukacyjnego Eudopolis; wyraził on nadzieję na współpracę z samorządami lokalnymi, które  są sojusznikami i partnerami w realizacji wspólnego celu.

 

Na temat realizacji systemu innowacyjnej edukacji wypowiedział się też dyr. Ryszard Rumiński. Wskazał on elementy warunkujące wykorzystanie nowych technologii w edukacji, przedstawił największą w Polsce Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną Edupolis i omówił zagadnienie: E-edukacja – przestrzeń dla ucznia i nauczyciela.

 

Dyrektor Domicela Kopaczewska zaproponowała,  aby w działaniach edukacyjnych w regionie skupić się na innowacyjnej edukacji, uszczegółowić rolę placówek doskonalenia nauczycieli i rozwinąć skuteczne doradztwo metodyczne.   Mówiła m.in. o potrzebie kompleksowego wsparcia szkół.

Zaprosiła też przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do udziału w pracach zespołu, którego celem będzie  omówienie strategii tworzenia systemu doradztwa metodycznego w naszym regionie i poszukanie spójnych, najlepszych rozwiązań służących do poprawy jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Domicela Kopaczewska, dyrektor DE UM w KPCEN w BydgoszczyDomicela Kopaczewska, dyrektor DE UM w KPCEN w ToruniuUczestnicy spotkania w KPCEN w BydgoszczyUczestnicy spotkania w KPCEN w ToruniuWicemarszałek Zbigniew Ostrowski (KPCEN we Włocławku)Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa (KPCEN w Toruniu)