Edukacja

Logo Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Inowrocławski „Medyk” pomoże Ci zadbać o zdrowie

Zachęcamy mieszkańców Inowrocławia i okolic do zwrócenia większej uwagi w czasie wakacji i urlopów na swoje zdrowie i wybranie dla siebie takiej formy aktywności, która będzie sprzyjała podnoszeniu jakości zdrowia, a jednocześnie pozwoli przełamać stare, nie zawsze zdrowe  przyzwyczajenia. Czas wakacji niech sprzyja utrwalaniu pożądanych postaw prozdrowotnych, które starannie pielęgnowane już przez cały rok będą z pewnością dawały dużą satysfakcję, a przede wszystkim wpłyną pozytywnie na ogólną kondycję fizyczną i psychiczną naszego organizmu. Stare powiedzenie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”,  jest cały czas aktualne i warto o nim pamiętać.

 

Zdrowy styl życia zapewni nam optymalne zdrowie oraz zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. Przybliżając mieszkańcom Inowrocławia i okolic wiedzę na temat zagrożeń zdrowia, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu organizuje spotkania edukacyjne, warsztaty oraz konferencje naukowo-szkoleniowe, o charakterze otwartym, których tematyką jest m.in. zdrowie i profilaktyka. Obecnie kształci kadry personelu w obszarze zdrowia o różnych specjalnościach między innymi: opiekuna medycznego, terapeutę  zajęciowego, opiekunkę dziecięcą, technika elektroradiologa, technika masażystę,  jak również w nowych zawodach: technika ortopedę, protetyka słuchu, ortoptystę. Wspólnym mianownikiem tych cenionych i poszukiwanych zawodów jest prowadzenie wśród pacjentów edukacji prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia.  Łącząc przekazaną wiedzę i umiejętności z bazą miasta: ścieżki rowerowe, siłownie na wolnym powietrzu, pływalnie, Park Solankowy, w którym mamy świetne warunki do uprawiania nordic walking, otrzymujemy gotowy przepis na długie i zdrowe życie.

 

Wakacje dla wielu z nas to czas wyjazdów, spotkań z rodziną, znajomymi. Jest to też czas, podwyższonego ryzyka wystąpienia sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu człowieka. „Medyk” jako lider edukacji w zakresie nauczania zasad pierwszej pomocy, chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem ze środowiskiem, organizując różnego rodzaju warsztaty w tym zakresie. Szkolenia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych bez ograniczeń, z wykorzystaniem bogatej, nowoczesnej bazy dydaktycznej szkoły. Odbywają się one w formie wykładu i ćwiczeń na stanowiskach pozorowanych.  Podczas zajęć odbiorcy uczą się, jak nie wpaść w panikę, prawidłowo zareagować i udzielić pomocy poszkodowanemu w przypadku, między innymi: zatrzymania krążenia i oddechu, krwotoków, ran, złamań, oparzeń, zadławień. Wiedzą oni,  jak prawidłowo wykonać resuscytacje krążeniowo-oddechową, poznają zasady obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, którego użycie zwiększa szansę na przeżycie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Takie urządzenia są dostępne w przestrzeni publicznej i każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której je wykorzysta do ratowania życia.  

 

Inowrocławski „Medyk”, szkoła z 65-letnią tradycją, zgodnie ze swoim mottem „Wszystko dla człowieka i w imię człowieka”, kształtuje pozytywne i bezpieczne postawy. Zapoznaje dzieci, młodzież oraz dorosłych z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Centrum nieustannie troszczy się o podniesienie świadomości w zakresie ratowania ludzkiego życia wśród mieszkańców Inowrocławia i okolic.

 

Z nowym jubileuszowym rokiem szkolnym, szkoła medyczna zaplanowała cykliczne spotkania edukacyjne dla mieszkańców Inowrocławia promujących aktywny i zdrowy styl życia.  Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach. Więcej informacji na temat inowrocławskiego „Medyka” znaleźć można na stronie internetowej szkoły:

www.medykino.com.pl.

 

Urszula Majewska – Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

poczta@medykino.com.pl

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Czas na zabawęSłuchacze  CentrumUdzielanie pierwszej pomocyW biblioteceZapraszamy serdecznie