Edukacja

Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza

Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wspólnie realizują kurs Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza.

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowanych poznaniem i posługiwaniem się innowacyjnymi metodami pracy z uczniem. Pierwsze spotkanie w ramach szkolenia odbyło się 28 stycznia 2015 r.  W zajęciach bierze udział 26 nauczycieli bibliotekarzy.

 

Zaplanowano, że w ramach kursu uczestnicy szkolenia samodzielnie przygotują i przeprowadzą w swoich szkołach kampanie czytelnicze z udziałem uczniów. W realizacji przedsięwzięcia nauczyciele powinni wykorzystać metodę projektu oraz poznane podczas kursu programy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Integralną część szkolenia stanowią materiały udostępniane uczestnikom na platformie Moodle Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Nauczyciele równolegle spotykają się na warsztatach i samodzielnie studiują przygotowane dla nich treści, które systematyzują wiadomości przekazywane podczas warsztatów.

 

Kurs składa się z czterech modułów:

 

Moduł I : Metoda projektu w teorii i praktyce;      

Moduł II: Pierwsze kroki na platformie Moodle;

Moduł III: Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) – prezentacja narzędzi:

 – Glogster EDU – sposób na interaktywny plakat i nietypową prezentację multimedialną.

 – Edukacyjne zastosowanie komiksu – program TooDoo.

 – Tworzenie i udostępnianie zasobów edukacyjnych w serwisie Blendspace.

Moduł IV: Projekt kampanii czytelniczej.

 

Uczestnicy szkolenia swoje projekty będą realizować w okresie Tygodnia Bibliotek, który potrwa od 8 do 15 maja 2015 r. Na czas prowadzenia kampanii czytelniczych zostaną uruchomione specjalne konsultacje on-line na platformie Moodle

 

Podczas ostatnich zajęć kursu (17 czerwca 2015 r.) odbędzie się prezentacja zrealizowanych kampanii czytelniczych.

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką  oświatową, dla której Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym.

 

 

(TK)