Edukacja

Logo KPCEN Włocławek

Informacja

Materiały i narzędzia do zdalnego nauczania dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

 

E-podręczniki 

adres -Epodreczniki.pl

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem

Materiały dostępne na platformie są:

 • bezpłatne,
 • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
 • dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
 • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
 • dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
 • przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu oraz  krótkie filmy  instruktażowe, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

Edupolis

adres  https://edupolis.pl/

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna  EDUPOLIS została  zaprojektowana i stworzona specjalnie na potrzeby Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W skład platformy wchodzi kilkanaście modułów, które zapewniają dostęp  do materiałów dydaktycznych, a także narzędzi i aplikacji ułatwiających organizację pracy uczniów i nauczycieli.

Portal udostępnia materiały i treści dydaktyczne zgodne z podstawą programową do nauczania w szkołach podstawowych, a w wybranych grupach tematycznych nawet wykraczają poza tą podstawę. Jest także miejscem do tworzenia i przechowywania regionalnych treści edukacyjnych oraz umożliwia budowanie społeczności nauczycieli i uczniów udostępniających, a także wymieniających między sobą tworzone materiały.

Nowoczesna platforma oferuje 7289 zasobów m.in. z zakresu edukacji polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej oraz zajęć komputerowych i technicznych, wychowania fizycznego, a także etyki, języka angielskiego i niemieckiego.

Wśród ogólnej liczby zasobów wyodrębnić możemy 342 zasoby regionalne i 6857 zasobów przedmiotowych. Na multimedialne materiały edukacyjne dostępne w ramach Edupolis składają się: lekcje uczniowskie i nauczycielskie, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne, mapy i karty pracy.

Dodatkowe uzupełnienie bogatej bazy zasobów edukacyjnych stanowi Portal Wiedzy o Regionie, rozwijający lokalny patriotyzm i dostarczający interesujących informacji związanych z najbliższą okolicą. Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna zawiera szereg ciekawych funkcjonalności dostępnych w wybranych modułach:

System Edukacji Wirtualnej odpowiedzialny za wspomaganie procesu nauczania umożliwia m.in.:

 • konstruowanie ankiet,
 • prowadzenie blogów przez uczniów,
 • stworzenie E-portfolio przez nauczycieli,
 • tworzenie klas, przydzielanie do nich uczniów i nauczycieli,
 • weryfikację postępów pracy uczniów, jej ocenę,
 • rozwiązywanie zadań przygotowanych przez nauczyciela,

Repetytorium dla edukacji wczesnoszkolnej dostarcza funkcjonalności umożliwiające samodzielną powtórkę materiału dydaktycznego, a także:

 • wykorzystanie mechanizmu zachęt i rywalizacji w procesie edukacyjnym,
 • powtórkę materiału z obszaru edukacji matematycznej,
 • podgląd osiągnięć indywidualnych użytkowników i klasy oraz porównanie osiągnięć grupy z innymi grupami zarejestrowanymi (dla nauczycieli),

Platforma Gier Miejskich umożliwia projektowanie, udostępnianie oraz przeprowadzanie gier miejskich z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Składa się z:

 • Kreatora Gier Miejskich odpowiedzialnego m.in. za: tworzenie i edycję zadań w formie pytań testowych i poleceń dotyczących odszukania konkretnego miejsca w terenie,
 • Wortalu Platformy Gier Miejskich umożliwiającego m.in.: pobranie aplikacji służącej do uczestnictwa w grze i zapoznanie się z możliwościami wykorzystania Platformy Gier w edukacji,
 • Mobilnej Aplikacji Uczestnika Gry Miejskiej, która działa na urządzeniach mobilnych, funkcjonuje w systemie operacyjnym Android v 4.0 i nowszych

Platforma przeznaczona dla uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów. Każda z tych grup ma swój panel na platformie. Na platformie znajduje się zakładka E-SZKOŁA na której odbywają się lekcje na żywo dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone przez nauczycieli z regionu –  https://edupolis.pl/kujawsko-pomorska-e-szkola/.

Źródło: https://edupolis.pl/

 

Portal SCHOLARIS

adres  http://www.scholaris.pl/

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholaris, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

Portal EDUNEWS

Adres – https://www.edunews.pl/

Co znajdziemy na portalu?:

 • Informacje o badaniach dotyczących różnych aspektów funkcjonowania szkół np. PISA
 • Odnośniki do stron internetowych, które możemy wykorzystać do pracy zdalnej lub tworzenia ciekawych i innowacyjnych zajęć
 • Werbinaria
 • Metody i techniki pracy z uczniami
 • Pomysły na zastosowanie nowoczesnych technologii na zajęciach
 • Rady i inspiracje dla rodziców
 • Konkursy dla szkół

 

Inne portale warte przeanalizowania pod kątem przydatności  do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/

https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

https://www.cke.gov.pl/

http://www.wiking.edu.pl/

https://akademia.edu-sense.com/pl/

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/

 

Khan Academy

Akademia Khana oferuje praktyczne ćwiczenia, filmy instruktażowe i panel indywidualnych planów nauczania, który daje uczniom możliwość pracy we własnym tempie, w i poza klasą. Znajdują się tam materiały z  matematyki, nauk ścisłych, programowania komputerów, historii, historii sztuki i ekonomii. Na stronie można utworzyć klasę, publikować swoje zasoby lub poprzez wyszukiwarkę korzystać z treści  już zamieszczonych. Rejestracja i korzystanie z programów, materiałów tam zamieszczonych jest darmowa i w języku polskim.

 Źródło: https://pl.khanacademy.org/about

 

BioInteractive

 Strona internetowa BioInteractive zapewnia nauczycielom dostęp do profesjonalnych materiałów edukacyjnych i możliwości pogłębienia wiedzy naukowej . Zasoby i narzędzia odzwierciedlają aktualną wiedzę na temat tego, w jaki sposób uczniowie uczą się. Na stronie znajdują się między innymi modele mikroorganizmów w 3D, filmy, animacje, najnowsze odkrycia. Strona bezpłatna, tłumaczona na język polski.

Źródło:  https://www.biointeractive.org/

 

Nobel prize

Dzięki  Nobel prize rozwijamy nie tylko wiedzę uczniów, ale także rozbudzamy ich zainteresowania poznawcze. Zawiera on gry edukacyjne, pozwalające poznać jak przebiega transfuzja krwi, w jaki sposób zbudowane są półkule mózgu. Można tutaj przeprowadzić  doświadczenia Pawłowa, pokazać  w atrakcyjny sposób, działanie DNA, cykl komórkowy, działanie EKG, budowę komórki i połączeń nerwowych w ciele człowieka. Strona bezpłatna w języku angielskim.

Źródło: http://educationalgames.nobelprize.org/educational/

 

Geo TIK

Znajdują się tu materiały do wykorzystania na przyrodzie i geografii. Bogata oferta filmów przyrodniczych, map, linki edukacyjne czy ćwiczenia interaktywne.

 Źródło: https://blogiceo.nq.pl/przyrodniczetikanie/?page_id=1515

 

Inne strony do wykorzystania w pracy zdalnej przez nauczycieli

https://padlet.com/e_chemia/unmrmelfiq9a –  Padlet na którym znajdują się różne materiały do wykorzystania przez nauczycieli chemii również biologii, możemy na nim umieszczać swoje materiały, wymieniać się doświadczeniami z innymi użytkownikami,

https://pasco.com.pl/zostanwdomu/  – doświadczenia na smartfony, doświadczenia z czujnikami elektronicznymi,

http://biologia.stencel.info/index.php  –  biologiczne testy interaktywne z zoologii, botaniki, cytologii i histologii roślin,

https://www.innerbody.com/htm/body.html – interaktywny atlas anatomiczny, strona w języku angielskim,

https://pl.pinterest.com/  –  kreatywne pomysły na prowadzenie lekcji,

https://www.edukator.pl/ –  baza wiedzy, materiały , aplikację z różnych przedmiotów,

https://edu-sense.com/pl – programowanie, kodowanie, wykorzystanie ozobotów na zajęciach, należy się zarejestrować,

https://www.storyboardthat.com/pl/komiks-kreator – kreator do tworzenia komiksów,

https://www.specjalni.pl/ – propozycje pracy z uczniami  o SPE,

http://www.edulekcja.pl/ –  materiały do samodzielnej nauki dla ucznia , wybrane tematy z biologii klasy 5-8, pytania sprawdzające po materiałach,

http://www.superbelfrzy.edu.pl/ –  kreatywne zasoby edukacyjne z różnych przedmiotów,

https://atlas.roslin.pl/    – wirtualny atlas roślin, możliwość zrobienia zdjęcia  na żywo i identyfikacja rośliny,

http://www.kwiatypolski.eu/  –  1200 gatunków roślin i 2000 zdjęć,

https://www.atlas-roslin.pl/rosliny-lakowe.htm    – rośliny łąk,

https://kliktik.jimdofree.com/ – różnorodne materiały dla wszystkich nauczycieli, odnośniki do stron internetowych generujących QR kody,  wykreślanki, krzyżówki i wiele innych,

https://meridian.com.pl/ – mapy geografia, biologia, przyroda, do końca tego roku szkolnego za darmo przy rejestracji  kod – naukawszkole

http://zdch.amu.edu.pl/index.php/gry-edukacyjne/chemia – gry chemiczne.

 

Dostępne są również darmowe  aplikacje na telefon

 • Co to za kwiat? – sklep play
 • Rośliny lecznicze atlas – sklep play
 • Czyj to liść? – aplikacja Lasów Państwowych
 • Układ Okresowy – sklep play
 • The Brain AR App – anatomia człowieka 3D
 • Quiver – 3D różne karty pracy
 • Body – 3D kostka merge
 • Explorer – 3D kostka merge

https://docs.wixstatic.com/ugd/879cdc_2146ac3eac0045dcb440d715042de3bd.pdf  – kostka merge do wydrukowania

https://tikowybelfer.blogspot.com/2019/08/tajemnicza-merge-cube.html  – jak wykorzystać kostkę merge

Wiele innych aplikacji w sklepie play lub App Store.

 

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze stron wydawców

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne.

 

Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej

Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o udostępnienia jak największej liczby elektronicznych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.

Podręczniki udostępnione przez wydawców:

 • są dopuszczone do użytku szkolnego,
 • umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach,
 • zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową,
 • nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych.

Wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej można znaleźć na stronach wydawców.

Materiały dydaktyczne

Wydawca                                                                                                   Link

Cambridge University Press                                            https://www.cambridge.org/elt/blog/

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe                            http://www.uczezdalnie.gwo.pl/

Grupa MAC S.A.                                                                https://www.mac.pl/publikacje

Klett Polska                                                                        www.dzwonek.pl/Klett

Macmillan                                                                          https://anglistaonline.macmillan.pl/

Nowa Era                                                                            https://www.nowaera.pl/naukazdalna

Oxford University Press                                                   www.oup.com/elt/learnathome

Pearson                                                               https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

PWN Wydawnictwo Szkolne                                          www.akademia.pwn.pl

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA    https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON                         https://operon.pl/edukacjazdalna

Migra                                                                                  https://dlaucznia.migra.pl/

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych

 

Opracowanie: Ewa Olejnik

nauczyciel konsultant w KPCEN we Włocławku