Edukacja

Dyrektor KPCEN oraz jury
Dyrektor KPCEN oraz jury

II Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna za nami!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy gościło uczestników zawodów okręgowych II Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 14 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko–pomorskiego.

 

Ideą przewodnią olimpiady jest wprowadzenie młodych ludzi w krąg wysokiej kultury słowa. Już od najdawniejszych czasów sztuka pięknego mówienia wiąże się nie tylko z rozumowaniem, argumentacją czy krytycznym myśleniem. Retoryka pokazuje również w czasach współczesnych, jak ważna jest kultura wypowiedzi.

 

Zgodnie z Regulaminem cele Olimpiady to:

 1. Ukazanie młodym ludziom piękna żywej polszczyzny jej możliwości komunikacyjnych, artystycznych, interpretacyjnych, jak i walorów intelektualnych.
 2. Kształtowanie umiejętności mądrego, dobrego i pięknego komunikowania się – zarówno przez mówione słowo, jak i teksty pisane.
 3. Wychowywanie do suwerenności intelektualnej, do analitycznego, krytycznego i zarazem porządnego myślenia.
 4. Rozwijanie sztuki perswazji i argumentacji oraz obrony własnych przekonań.
 5. Kształtowanie potrzeby i umiejętności czerpania z klasycznego dziedzictwa kulturowego (dawnych i współczesnych mistrzów) – sięgania do najlepszych wzorców wyrażania się i myślenia.
 6. Upowszechnianie klasycznej retoryki jako ważnego składnika kultury polskiej i europejskiej.

 

Podczas etapu szkolnego uczniowie pisali w ciągu 90 minut wypowiedź o charakterze perswazyjno-argumentacyjnym na wybrany temat. Oceniano treść, kompozycję oraz styl.

 

Do zawodów okręgowych zakwalifikowali się następujący uczniowie ze szkół naszego województwa:

 • Maja Bączkowska IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Oliwier Dorenda III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 • Rodryk Gieryk IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Kornelia Janiak III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 • Marcelina Łachowska IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Malwina Łączyńska Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
 • Natalia Moś IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Olga Ostatek III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 • Zofia Pieczka Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
 • Karolina Romańczuk Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
 • Stanisław Sobucki IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Amelia Wasielewska IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Weronika Wawrzyniak IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Zofia Wojciechowska IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

 

Na etapie okręgowym eliminacje odbywały się w trzech kategoriach:

 1. artystycznej,
 2. retorycznej,
 3. wypowiedzi improwizowanej.

 

Uczestnicy, w zależności od wybranej kategorii, podczas eliminacji wygłosili z pamięci przygotowaną wcześniej mowę retoryczną (publicystyczną, argumentacyjną, perswazyjną) na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna) lub przedstawili z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna).

 

Zawody okręgowe odbyły się 8 stycznia 2024 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zgromadzonych uczniów i ich opiekunów przywitał Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy. Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowane wystąpienia. Spotkały się one z żywą reakcją odbiorców – brawom nie było końca.

Wypowiedzi uczniów oceniało jury w składzie:

– prof. Agnieszka Rypel UKW w Bydgoszczy
– Iwona Rostankowska KPCEN w Bydgoszczy
– Katarzyna Karska-Rasmus KPCEN w Bydgoszczy.

 

Po raz kolejny okazało się, że młodzież z naszego województwa przywiązuje wielką wagę do kultury słowa mówionego. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom II Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej. Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycieli i opiekunów merytorycznych, którzy przyczynili się nie tylko do rozpropagowania idei olimpiady, ale zadbali o jakość uczniowskich wystąpień. Ostateczne wyniki i lista uczestników zmagań na III etapie ukażą się na stronie organizatora – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Z niecierpliwością czekamy na etap ogólnopolski. Trzymamy kciuki za reprezentantów naszego województwa!

 

Opracowała: I. Rostankowska