Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Harmonogram działań online nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych KPCEN w Bydgoszczy na okres 11.05.2020 do 15.05.2020 roku

KPCEN w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli do skorzystania z oferty form doskonalenia online. Proponujemy wsparcie metodyczne poprzez wideodyżury i wideokonsultacje, a także webinaria, sieci współpracy i samokształcenia, warsztaty oraz kursy online.

 

 

Oprac. dr V. Panfil-Smolińska