Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Harmonia różnorodności

16 listopada, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało konferencję Harmonia różnorodności, która odbyła się w formie hybrydowej. Na wstępie dyrektor Grażyna Troszyńska powitała gości i podkreśliła, że organizując konferencję, kierowaliśmy się otwartością na współpracę międzynarodową, znaczeniem tożsamości i różnorodności narodów i państw oraz wymianą myśli pedagogicznej. Rozumienie różnych punktów widzenia czy zasad postępowania, empatia, współpraca to elementy kompetencji społecznych i osobistych, a więc kompetencji kluczowych.

 

Do programu konferencji odnieśli się zaproszeni goście – Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Monika Jabłońska, wiceprezydent Włocławka. Zaznaczyli, że tolerancja, przestrzeganie praw człowieka i edukacja obywatelska to podstawowe wartości i elementy demokracji. 

 

Pierwsze wystąpienie dotyczyło edukacyjnych priorytetów wynikających z aktów prawnych- wychowania do wartości i kształtowania postaw dzieci i młodzieży. Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, podkreśliła obowiązek poszanowania różnorodności wśród uczniów naszych szkół i przedszkoli, dostrzeganie ich potrzeb i wspieranie w rozwoju. Zaznaczyła, że w procesie edukacji ważne są działania i praktyka, dające uczniom poczucie sensu i moc sprawczą.

 

W nawiązaniu do tematyki konferencji dr Jeannette Słaby w wykładzie Nieuszanowanie osoby – człowieka. Norwid o wielokulturowości przedstawiła fragmenty  poezji i prozy twórcy. W Roku Cypriana Kamila Norwida w szczególny sposób należy pamiętać, że poprzez swoją wielowymiarową i uniwersalną twórczość, autor dostrzegał to, co charakterystyczne i tożsame dla innych, szukając jednocześnie wspólnej przestrzeni do współistnienia w duchu wolności i szacunku dla każdego człowieka.

 

W dialogu z prowadzącą konferencję Dorotą Łańcucką Marek Probosz, aktor, reżyser, profesor aktorstwa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, w poruszający sposób powiedział, dlaczego zdecydował się być emigrantem: (…) A rodaków i za granicą odnajduję, albowiem granicami narodów, granic pozbawionych są serca i charaktery ludzi. Odniósł się także do swoich metod i doświadczeń w pracy ze studentami różnych narodowości, gdzie ceni sobiebogactwo kultur iodmienności, akcentując jednocześnie szczerość i prawdę w relacjach. W jego pełnej misji i pasji drodze zawodowej ważne są role, w które się wciela. Dużym osobistym przeżyciem dla Marka Probosza była rola rotmistrza Pileckiego, którego tragiczne losy utrwalił dramat telewizyjny Śmierć rotmistrza Pileckiegow reżyserii Ryszarda Bugajskiego.

 

Prelekcja Katarzyny Dąbrowskiej, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, dotyczyła braku tolerancji, która doprowadziła do eksterminacji ludności i wyniszczenia narodów w czasie II wojny światowej. Realizowany we włocławskiej samochodówce projekt Transport 77 zaangażował uczniów w historie Polaków deportowanych ostatnim transportem do Auschwitz 31 lipca 1944 roku. Odkrywanie ich tragedii wyzwoliło u młodych ludzi pokłady wrażliwości, którą dzielili się z innymi. Stało się przestrogą przed totalitaryzmem i faszyzmem, impulsem do promowania równości, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka, a także do zachowania pamięci o ofiarach.

 

Olga Khabibulina przygotowała prezentację na temat nowych projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w obszarze działań na rzecz szacunku dla odmienności w szkołach i placówkach oświatowych. Narzędzia i materiały opracowane dla nauczycieli w kontekście problematyki uchodźczej i potrzeb uczniów są dzisiaj bardzo przydatnym narzędziem w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Na zakończenie głos zabrał Prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Adam Chłopek. Organizacja powstała w 1999 roku i wspiera podnoszenie kwalifikacji nauczycieli języka polskiego na Ukrainie, opracowuje poradniki metodyczne, programy nauczania, propaguje polską historię i kulturę. Nawiązanie współpracy z członkami Zjednoczenia będzie dla nas płaszczyzną wymiany doświadczeń i wzajemnego rozwoju zawodowego.

 

W podsumowaniu konferencji, w której wzięło udział stu uczestników, życzyliśmy wszystkim otwartości na nowe wyzwania, czasu na praktyczne aktywności oraz dostrzeganie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieży.  Ważne jest tworzenie przestrzeni do działania dla młodych ludziw lokalnych i międzynarodowych inicjatywach, które pozwolą im zwiększyć świadomość zarówno swoich możliwości, jak i różnorodności i tożsamości kulturowych wokół nas. Wtedy łatwiej o harmonię i spokój ducha w ciągle zmieniającym się świecie.

 

Program konferencji (jpg)

 

Opr. Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku