Edukacja

Logotyp BP w Toruniu
Logotyp BP w Toruniu

Górzno 2017 – wystawa poplenerowa prac seniorów z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza na wernisaż wystawy prac seniorów z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Wystawa jest owocem zajęć plenerowych, które odbywały się od 4 do 7 czerwca 2017 r. w Górznie. Powstały prace pokazujące florę i faunę okolic Górzna. Obrazy malowane są akrylem.

Uczestnikami pleneru byli członkowie grupy IV sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Grupa pracowała pod opieką artystyczną Wojciecha Ociesy.

Wystawę można oglądać w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy  ul.  Dąbrowskiego 4,  do końca sierpnia w godzinach od 10:00 do 15:00 (we wtorki do godz. 17:00).

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

Oprac. Wiesława Budrowska

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Zaproszenie