Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Forum praktyków dla nauczycieli języków obcych

5 grudnia 2020 odbyło się Forum Praktyków zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na platformie ClickMeeting.

 

Już po raz piąty nauczyciele-praktycy zaprezentowali inspirujące rozwiązania dydaktyczne w zakresie nauczania języków obcych. Temat przewodni tegorocznej konferencji –  (Zdalne) rozwijanie kompetencji językowych uczniów na różnych etapach edukacyjnych – zachęcił do udziału 45 nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Sześć nauczycielek, Sandra Kurdynowska, Agnieszka Obrocka-Hoc, Magdalena Piekarska, Sandra Wawrzyniak, Sylwia Wiśniewska, Ewa Zdrojewska-Baliniak, omówiło szeroki zakres zagadnień związanych z głównym tematem, w tym:

  • motywowanie ucznia do samodzielnej nauki języka obcego z wykorzystaniem narzędzi TIK
  • przełamanie rutyny i monotonii w nauczaniu języka obcego – platforma Genially oraz projekty eTwinning
  • organizacja lekcji zdalnej z wykorzystaniem interaktywnych kolekcji w serwisie Wakelet
  • rozwijanie umiejętności pisania w języku obcym
  • wykorzystanie kodów QR w nauce języków obcych
  • zdalne śpiewanie w klasach 0-3.

 

Zaprezentowane pomysły i refleksje spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez wszystkich uczestników.

 

Nauczyciele obecni na konferencji mieli również możliwość zapoznania się z aktualnymi zasadami korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

 

Oprac. J. Adamska, K. Karska-Rasmus