Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Forum praktyków dla nauczycieli języków obcych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy serdecznie zaprasza nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół na konferencję Forum Praktyków (Zdalne) rozwijanie kompetencji językowych uczniów na różnych etapach edukacyjnych, które odbędzie się w sobotę, 5 grudnia 2020, w godz. 9:30–12:30 na platformie ClickMeeting.

 

Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany doświadczeń, rozwiązań, pomysłów związanych z rozwijaniem kompetencji językowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w systemie zdalnym, a także nawiązanie, pogłębianie kontaktów między nauczycielami zmierzających do realizacji wspólnych zadań oraz budowania sieci współpracy i samokształcenia. 

 

Prezenterzy to nauczyciele – praktycy, którzy przedstawią własne doświadczenia i refleksje, a prezentacje będą stanowić przyczynek do dyskusji.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące dostępu do szkolenia oraz zaświadczenie po jego ukończeniu.

 

Dodatkowe informacje: 

Justyna Adamska – język angielski – justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Katarzyna Karska-Rasmus – język niemiecki i inne języki obce  katarzyna.karskarasmus@cen.bydgoszcz.pl 

 

 

Oprac. J. Adamska