Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Forum kreatywnego nauczyciela wychowania fizycznego 2021

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji Forum kreatywnego nauczyciela 2021 na temat: (Zdalna) Aktywność ruchowa uczniów na różnych etapach edukacyjnych.

 

Tegoroczna konferencja zostanie zrealizowana w formie zdalnej na platformie ClickMeeting w sobotę, 30 stycznia 2021, w godz. 10:00-14:00. 

Oprac. N. Łysiak