Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Forum edukacyjnym Nauczyciele – Nauczycielom

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli muzyki do udziału w bezpłatnym Forum edukacyjnym Nauczyciele – Nauczycielom, którego celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń w zakresie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, metod i technik kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w nauczaniu muzyki.

 

Forum odbędzie się 23 maja 2023 roku (wtorek) w godz. 16.30-18.00 w formule online.

 

Szczegóły i zapisy

 

Oprac: Piotr Szczepańczyk