Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

FORUM EDUKACYJNE NAUCZYCIELE – NAUCZYCIELOM

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli różnych specjalności do udziału w zdalnym, bezpłatnym  FORUM EDUKACYJNYM NAUCZYCIELE – NAUCZYCIELOM. 
Celem forum jest stworzenie nauczycielom przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie m.in. interesujących rozwiązań dydaktycznych, metod i technik kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

 

Więcej informacji w załączeniu.

 

Autor tekstu: KPCEN Bydgoszcz