Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej. Głównym organizatorem zmagań uczniów szkół ponadpodstawowych był Katolicki Uniwersytet Lubelski. W etapie rejonowym wzięli udział uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Mowy oceniało jury w składzie: prof. Agnieszki Rypel z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – przewodnicząca oraz Iwona Rostankowska i Anna Rupińska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Główną ideą Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej jest wprowadzenie młodych ludzi w krąg wysokiej kultury intelektualnej. Sztuka pięknego mówienia uczy rzeczowej dyskusji, argumentacji, obrony własnego stanowiska. Jest to umiejętność bardzo ważna i aktualna w obecnych czasach. Podczas zmagań na etapie rejonowym  Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej uczniowie wygłaszali mowę retoryczną przygotowaną wcześniej lub mowę improwizowaną na wylosowany temat.  Jury z ogromną uwagą wysłuchało wystąpień. Były one niezwykle intersujące. Potwierdziły, że kultura żywego słowa jest bliska retorom z naszego województwa.

 

Opracowała: Iwona Rostankowska

Autor zdjęć: Norbert Łysiak

 

Młodzi mówcy już po konkursieProf. Agnieszka Rypel wita uczestników olimpiadyTuż przed zmaganiamiUczestnicy olimpiady z opiekunamiUczestniczka i jury olimpiady