Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Escape roomy. Raport z diagnozy 2021

Z satysfakcją przedstawiamy raport Escape roomy w edukacji. Województwo kujawsko-pomorskie. Diagnoza 2021 opracowany przez zespół badawczy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Badanie, na podstawie którego prezentujemy wyniki, zostało przeprowadzone od stycznia do  czerwca 2021 roku na grupie 690 respondentów, aktywnych zawodowo nauczycieli szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Zastosowano w nim metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badanie polegało na zebraniu danych liczbowych na temat escape roomów i zostało zrealizowane za pośrednictwem Internetu. 

 

Głównym celem badania była diagnoza nauczycieli na temat wiedzy i przydatności edukacyjnej escape roomów tworzonych w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej. 

 

Osiągnięcie celu głównego możliwe było poprzez sprecyzowanie celów szczegółowych:

  1. Diagnozy częstotliwości korzystania przez nauczycieli z escape roomów.
  2. Diagnozy emocji towarzyszących respondentom podczas pobytu w escape roomach.
  3. Diagnozy potrzeb wykorzystania escape roomów w szkołach.
  4. Diagnozy oczekiwań nauczycieli w zakresie wsparcia w projektowaniu escape roomów.
  5. Diagnozy przydatności dydaktycznych escape roomów.

 

Są to wyniki badań, jakich nigdy wcześniej nie przeprowadzono w Polsce.  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby były one cennym materiałem źródłowym, skłaniały do refleksji oraz  stały się przyczynkiem do przyszłych pogłębionych analiz edukacyjnych.

 

Link do publikacji: http://cen.bydgoszcz.pl/download/121/46052/Ankieta-EscapeRoom.pdf 

 

Oprac. Robert Preus