Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Eksperyment naukowy w edukacji przyrodniczej

Nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  na przełomie września i października przeprowadzili dla nauczycieli szkół podstawowych gminy Mogilno cykl warsztatów w zakresie stosowania eksperymentu naukowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

W programie warsztatów pojawiły się takie zagadnienia, jak:

  • Zasady konstruktywizmu pedagogicznego
  • Idee Seymoura Paperta
  • Metoda IBSE
  • Czujniki Pasco.

 

Jednocześnie przeprowadzono wiele ciekawych doświadczeń i eksperymentów zarówno z chemii, fizyki, biologii, jak i geografii. Ćwiczenia praktyczne poparte były częścią teoretyczną, w ten sposób uczestnicy poznali zasady stosowania metod naukowych. W trakcie prowadzenia doświadczeń formułowali cele, problemy i hipotezy badawcze, obserwowali, wnioskowali.

 

Wiedza i umiejętności w zakresie stosowania metod naukowych pozwolą uczestnikom warsztatów  prowadzić zajęcia, podczas których uczniowie będą poznawać zjawiska i prawa przyrody poprzez doświadczenia i eksperymenty zgodne z metodą badawczą.

 

W podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie metody badawczej w procesie nauczania. Uwzględnienie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów  umożliwi osiągnięcie założonych w podstawie wymagań ogólnych i jednocześnie doskonalenie kompetencji kluczowych.

 

W ten sposób rozwijamy umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego wśród uczniów, co jest jednym z głównych celów edukacji przyrodniczej.

 

Oprac. W. Kitajgrodzka

Badanie pH różnych substancji, fot. W. KitajgrodzkaUczestnicy warsztatów podczas wykonywania doświadczeń, fot. W. Kitajgrodzka