Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Edukacja w Cyfrowym Wymiarze

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku organizuje konferencję popularyzującą wykorzystanie technologii w edukacji.

 

Nowoczesność edukacyjna, którą zastają nauczyciele w rzeczywistości szkolnej wymaga od nich elastyczności oraz ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw tym problemom umożliwiamy kadrze pedagogicznej poszerzenie wiedzy i zdobywanie umiejętności, które pomogą w zrozumieniu tematu nowoczesnych technologii. Podejmujemy współpracę z wiodącymi organizacjami na rynku najnowszych rozwiązań technologicznych. W trakcie konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z kształtowaniem kompetencji cyfrowych młodzieży. Przyjrzymy się również nowoczesnym rozwiązaniom w edukacji oraz zaprezentujemy możliwości technologii VR w szkolnictwie zawodowym.

 

Tekst: D. Gołębiewska, KPCEN we Włocławku