Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Dzień Bezpiecznego Internetu z KPCEN Toruń

Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku, przypada wn2023 roku 7 lutego. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (więcej na temat DBI można przeczytać na poświęconej tej idei stronie).

 

Z tej okazji zapraszamy nauczycieli 7 lutego na bezpłatny webinar Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole. Omówimy na nim m.in. takie zagadnienia, jak e-uzależnienia i fonoholizm, wizerunek online, seksting, FOMO – lęk przed odłączeniem, nauka zdalna i inne zagrożenia cyfrowe. Zajęcia poprowadzi konsultantka Grażyna Szabłowicz-Zawadzka.

 

ZAPISZ SIĘ

 

Na prośbę Stowarzyszenia Strefa Wsparcia po raz drugi włączyliśmy się w promowanie profilaktycznego programu edukacyjnego „Re@lnie odpowiedzialni”, będącego częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Odłącz się. Połącz się”, odpowiadającej na nowe zagrożenia cywilizacyjne w postaci e-uzależnień, na które narażone są dzieci już od najmłodszych lat. To już druga edycja tego programu!

 

Bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych to kwestia stale obecna w naszych działaniach. W naszej ofercie proponujemy szkolenia rad pedagogicznych Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy, Fonoholizm – nadużywanie smartfonów przez dzieci i młodzież oraz Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach cyfrowych.

 

Webinar Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole oraz pozostałe wymienione działania wpisują się w priorytety MEiN i KO dotyczące krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i troskę o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

 

Wszystkim zainteresowanym polecamy także zakładkę na portalu Edupolis poświęconą bezpieczeństwu w Internecie: https://edupolis.pl/bezpieczenstwo/. Można w niej znaleźć wartościowe materiały edukacyjne.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu