Edukacja

Konferencja Edukacji Wczesnoszkolnej w bydgoskim Ośrodku Braille’a
Konferencja Edukacji Wczesnoszkolnej w bydgoskim Ośrodku Braille’a

Dziecko z niepełnosprawnością w edukacji wczesnoszkolnej

W dniach 17-18.11.2016 r. odbyła się w bydgoskim Ośrodku im. L. Braille’a V konferencja naukowa w ramach cyklu szkoleniowego ‘Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka’ pt.: Dziecko z niepełnosprawnością w edukacji wczesnoszkolnej. Potrzeby i możliwości skutecznych działań”. Patronat honorowy sprawowali Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób.

 

W specjalistycznej konferencji naukowej wzięli udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i pedagodzy pracujący z dzieckiem niepełnosprawnym. W ramach cyklu szkoleniowego wspierającego wszechstronny rozwój dziecka organizatorzy szczególną uwagę poświęcili tym razem zagadnieniom związanym z potrzebami edukacyjnymi dzieci z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym. Celem spotkania było wskazanie możliwości i sposobów stymulacji
uczniów niepełnosprawnych w procesie edukacyjnym.

 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki pedagogiczne wykorzystywane przez doświadczonych nauczycieli i pedagogów edukacji wczesnoszkolnej. Zagadnienia zostały przedstawione zarówno od strony praktycznej, a także z punktu widzenia nauk pedagogicznych. Prelegentami byli doświadczeni teoretycy – pracownicy naukowi oraz specjaliści w zakresie terapii dziecka w młodszym wieku szkolnym. W konferencji wzięli również udział goście zagraniczni z placówki we Lwowie.

 

Opracowanie tekstu: Jacek Knychała

(Foto: Archiwum placówki)

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy jest jednostką  oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

PLAKAT - Konferencja Edukacji Wczesnoszkolnej Konferencja Edukacji Wczesnoszkolnej w bydgoskim Ośrodku Braille’a Konferencja Edukacji Wczesnoszkolnej w bydgoskim Ośrodku Braille’a Konferencja Edukacji Wczesnoszkolnej w bydgoskim Ośrodku Braille’a Konferencja Edukacji Wczesnoszkolnej w bydgoskim Ośrodku Braille’a Konferencja Edukacji Wczesnoszkolnej w bydgoskim Ośrodku Braille’a