Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Działalność Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

19 kwietnia 2018 roku w auli KPCEN w Bydgoszczy odbyła się konferencja Działalność Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Uczestnikami szkolenia byli studenci wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Spotkanie otworzyła Barbara Daroń wicedyrektor KPCEN w Bydgoszczy. Następnie zespół nauczycieli konsultantów: Krystyna Karpińska, Grażyna Szczepańczyk i Jan Szczepańczyk przedstawił studentom strukturę placówki i jej zadania. Zaprezentowano m.in. tematykę oferty szkoleniowej dla nauczycieli, która corocznie budowana jest na bazie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w naszym województwie. Zasygnalizowano wysokie wyniki ewaluacji form doskonalenia. Przedstawiono efekty realizowanych projektów edukacyjnych od miejskich do międzynarodowych. Omówiono programy wspomagania placówek oświatowych. Na zakończenie zachęcono studentów do systematycznego odwiedzania strony internetowej KPCEN w Bydgoszczy i czytania dwumiesięcznika UczMy. Zaproszono ich do udziału w proponowanych formach doskonalenia zawodowego już jako wykwalifikowanych nauczycieli w wybranych specjalnościach.

Opracowała
Grażyna Szczepańczyk

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)