Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Doskonalić inaczej

Pod takim hasłem Pracownie Humanistyczna i Psychologicznej Pomocy Szkole działające w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy realizowały w roku szkolnym 2021/2022 część swoich zadań. W związku z tym przygotowaliśmy cztery słuchowiska dydaktyczne: Rozmowa z rodzicem, Rozmowa z rodzicem roszczeniowym, Rozmowa z rodzicem agresywnym oraz Nie jest tak, że już się nie boję. Ich celem było wskazanie nauczycielom skutecznych rozwiązań, inspirujących wskazówek oraz udzielenie merytorycznego wsparcia potrzebnego w trudnych sytuacjach.

 

Zaproponowana forma doskonalenia spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Łącznie 3219 osób wysłuchało audycji. Zadanie realizowane było przez nauczycieli konsultantów Izabelę Nowakowską, Wiesławę Tomasiak-Wyszyńską i Piotra Szczepańczyka.

 

Kolejną formą niekonwencjonalnego działania w ramach cyklu programowego „Przy herbacie o oświacie” było zrealizowanie osiemnastu filmów dydaktyczno-instruktażowych wspierających naszych potencjalnych beneficjentów w różnych obszarach ich rozwoju zawodowego  i osobistego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się  następujące spośród nich:  Na dobry początek roku szkolnego, Depresja puka do klas, Trzeba rozmawiać, Epoka dziecka zarządzanego, Strach miał wielkie oczy, Egzaminy i co dalej?, Ocena nie jest sprawą życia lub śmierci.

 

Po emisji zaproponowanych programów okazało się, że taką formą doskonalenia, pozyskiwania informacji czy poradnictwa było zainteresowanych 9950 osób. Liczby mówią same za siebie! Informacja zwrotna również! Pozytywne komentarze, e-maile z przyjaznymi słowami i podziękowaniami oraz  gratulacje przekazywane osobiście dawały autorom – Wiesławie Tomasiak-Wyszyńskiej i Piotrowi Szczepańczykowi ogromną satysfakcję i poczucie zadowolenia z  atrakcyjnie realizowanego zadania statutowego nauczycieli  konsultantów dotyczącego  doskonalenia i wspierania nauczycieli.

 

Dodać należy, że program ma 188 subskrybentów na kanale YouTube.

 

Autorzy cyklu „Przy herbacie o oświacie”  gościli także w programie prof. Jana Miodka Słownik polsko-polski, w którym poruszana była problematyka jakości współczesnego języka ojczystego.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie taką formułą wsparcia oraz niezliczoną liczbę oświatowych problemów w planach nauczycieli konsultantów na kolejny rok szkolny uwzględniony zostanie drugi sezon programu „Przy herbacie o oświacie”.

 

Słuchowiska

Filmy

 

Opracowała: W. Tomasiak-Wyszyńska