Edukacja

Debata

Dlaczego warto się uczyć?

3 lutego 2015 r. w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie odbyła się debata oświatowa poświęcona podnoszeniu efektów kształcenia w szkołach podstawowych powiatu lipnowskiego.

 

Organizatorem debaty było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  we Włocławku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Spotkanie swoją obecnością uświetnił Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, burmistrzowie, wójtowie oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Przybyłych gości i uczestników powitała Grażyna Troszyńska – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Kolejnym punktem programu była prezentacja wniosków i rekomendacji wynikających z badań i analiz wyników sprawdzianu szóstoklasisty oraz ewaluacji zewnętrznych, której dokonała Małgorzata Gontarek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku.

Najistotniejszym punktem debaty była praca w grupach panelowych składających się  z przedstawicieli społeczności oświatowej: uczniów, rodziców, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wszyscy starali się odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego warto się uczyć?”. Liderzy grup zaprezentowali wypracowane materiały wszystkim uczestnikom debaty.
Końcowym efektem spotkania była prezentacja wniosków dotyczących tematu przewodniego debaty, którego dokonała Małgorzata Kowalczyk-Przybytek – nauczyciel konsultant KPCEN, przedstawiciel komisji wniosków.
Podsumowania debaty dokonała Grażyna Troszyńska – Dyrektor KPCEN we Włocławku. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła rolę i znaczenie realizacji przez KPCEN we Włocławku programu kompleksowego wspomagania szkół w podnoszeniu efektywności kształcenia. Zaprosiła przedstawicieli szkół podstawowych z powiatu lipnowskiego do udziału w programie oraz do korzystania z nowoczesnych dydaktycznych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, a wszystkich zebranych zachęciła do korzystania z oferty KPCEN w zakresie doskonalenia i dokształcania.
Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała Gospodarzom – Annie Smużewskiej, Wicestaroście Lipnowskiemu i Leszkowi Statkiewiczowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnie za gościnne przyjęcie, a uczestnikom za aktywny udział w debacie.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przewidują kontynuację debat oświatowych na terenach powiatów: włocławskiego, rypińskiego, aleksandrowskiego i radziejowskiego.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za zaangażowanie i wspólną pracę.