Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Deskryptory Biblioteki Narodowej

Zapraszamy nauczycieli-bibliotekarzy na kurs online zorganizowany w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku pt. „Deskryptory Biblioteki Narodowej – zmiany w opracowaniu zbiorów”.

 

„Wyszukiwarki fasetowe” takie jak Encore i Integro to  nowoczesne narzędzie, którym możesz zachęcić swoich uczniów do korzystania z bibliotecznych katalogów online.

Uczestnicy kursu dowiedzą się:

  • Jakie zmiany wprowadziła w ostatnim czasie Biblioteka Narodowa w opracowaniu zbiorów bibliotecznych, aby takie katalogi mogły powstać?
  • Co decyduje o efektywności wyszukiwania?

 Deskryptory BN spełniają standardy bibliograficzne rekomendowane przez międzynarodowe organizacje bibliotekarskie, są zalecane do wdrożenia i stosowania we wszystkich typach bibliotek.

Termin: 20.06. – 11.07.2018 r.

Zapisz się:

http://www.oferta.cen.info.pl/ofe,deskryptory_biblioteki_narodow,892.html

 

Aneta Gabryelczyk

Kierownik Pracowni Informacji i Promocji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).