Edukacja

Autor innowacji pedagogicznej Adam Bojar na nagraniu w studiu
Autor innowacji pedagogicznej Adam Bojar na nagraniu w studiu

Czytamy! Nagrywamy audiobooka! Innowacja pedagogiczna w „Korczaku”.

„Mów dziecku że jest dobre, że mądre, że potrafi” – myśl wielkiego pedagoga Janusza Korczaka jest nazwą projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. Projekt  realizowany  jest  od  lutego do kwietnia 2017 r.

 

Innowacja pedagogiczna  autorstwa pana Adama Bojara zakładała nagranie audiobooka przez wychowanków i kadrę pedagogiczną internatu. Młodzi ludzie – dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną – otrzymali interesującą sposobność uczestniczenia w atrakcyjnym przedsięwzięciu, poznania literatury polskiej, a także historii swojego miasta.

 

Audiobook został przygotowany w oparciu o książkę pt. „Cztery strony czasu” autorstwa pani Iwony Chmielewskiej – uznanej na świecie i utytułowanej autorki i ilustratorki książek dla dzieci i dorosłych z naszego miasta. Autorka zgodziła się użyczyć praw autorskich na potrzeby realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Nagranie jest tym bardziej wyjątkowe, że akcja opowieści rozgrywa się w Toruniu, a główną bohaterką jest ratuszowa wieża z zegarami skierowanymi w cztery strony świata. Dzięki nagraniu wykonanym w studio rozgłośni radiowej „Radia Sfera” i współpracy z firmą fonograficzną Visual Media Records z Bydgoszczy projekt zyskał wszelkie znamiona profesjonalnego wydawnictwa.

 

Twórcy projektu wspólnie z zaprzyjaźnionym grafikiem opracowali i wykonali projekt okładki oraz zaplanowali promocję i upowszechnienie produktu. Założeniem było, by trafił on bezpłatnie w ręce indywidualnych odbiorców za pośrednictwem spotkań autorskich organizowanych w bibliotekach, księgarniach, zaprzyjaźnionych ośrodkach turystyki i edukacji, punktach małej gastronomii. Informacja o powstawaniu audiobooka pojawiła się również w lokalnych mediach, które z zainteresowaniem śledziły cały proces powstawania płyty.

 

Projekt nagrania audiobooka  „Mów dziecku że jest dobre, że mądre, że potrafi” zyskał aprobatę Toruńskiej Agendy Kulturalnej, która oceniła go bardzo wysoko, plasując na trzecim miejscu podczas naboru wniosków na projekty kulturalne realizowane w I kwartale 2017 r., w ramach realizowanego przez siebie Programu Mikrowsparcia. Projekt jest niezwykle istotną inicjatywą, z punktu widzenia promowania czytelnictwa i budowania szacunku do mowy ojczystej.  Przyczynił się do wyzwolenia kreatywności i energii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykorzystania ich potencjału oraz  zaangażowania.

 

Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej internatu:

http://www.internatsosw.dbv.pl

 

Opracowanie  – Adam Bojar

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. www.sosw.torun.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Autor innowacji pedagogicznej Adam Bojar na nagraniu w studiu Nagrania w studio Radia Sfera - Anna CzekałaPrezentacja audiobooka Spotkanie autorskie Spotkanie autorskie w Filii Nr 1 Książnicy Kopernikańskiej Spotkanie autorskie w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych  Uczestnicy projektu Wychowawcy internatu podczas prezentacji