Edukacja

Grafika - Pola Negri i jej plan na życie, wykład, 31 marca 2022 godz. 13-15. Otwarcie wystawy Pola Negri. Lipnowska legenda kina

Czy znasz swój region? Pola Negri – wykład i otwarcie wystawy

Z okazji Roku Poli Negri, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 31 marca zaprasza na wykład   „Pola Negri i jej plan na życie”, który adresowany jest do nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, instytucji kultury, samorządów i organizacji pozarządowych.

 

Tematyka wykładu obejmuje życie i artystyczne sukcesy Poli Negri, z uwzględnieniem rozwijania pasji i talentów dzieci i młodzieży, kompetencji kluczowych, indywidualizacji nauczania oraz kulturowo-historycznej tożsamości regionu.

 

Wykładowi towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Pola Negri. Lipnowska legenda kina”. Ekspozycję zbiorów Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri przygotowała Książnica Kopernikańska w Toruniu.

 

Zapisy

 

Zapraszamy

 

Plakat - Pola Negri i jej plan na życie, wykład, 31 marca 2022 godz. 13-15. Otwarcie wystawy Pola Negri. Lipnowska legenda kina