Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Czas egzaminów za nami

Maj to miesiąc, w którym są organizowane matury oraz egzamin ósmoklasisty. Przez cały rok KPCEN w Toruniu wspierało merytorycznie nauczycieli przygotowujących swoich uczniów do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Proponowana przez nas oferta realizowała priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022: Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminu zewnętrznego.

 

Wspieraliśmy nauczycieli w świadomym realizowaniu w szkołach podstaw programowych: z jednej strony zwracając uwagę na rozwijanie kompetencji kluczowych, a z drugiej strony – wykorzystując cele ogólne i szczegółowe w podstawach jako wymagania do egzaminów.

 

W tym roku szkolnym z naszej oferty szkoleń o tematyce powiązanej z egzaminami najczęściej zapraszani byliśmy na szkolenia rad pedagogicznych:

 • Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły – prowadzenie Barbara Iwanowska i Ewa Kondrat;
 • Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami – prowadzenie Ewa Kondrat i Agnieszka Przybyszewska;
 • Wskazówki do pracy na podstawie wniosków z egzaminu ósmoklasisty dla edukacji wczesnoszkolnej – Agnieszka Przybyszewska.

 

Analizowaliśmy z nauczycielami wyniki z poprzednich lat, studiowaliśmy przykładowe zadania i omawialiśmy najczęściej spotykane u uczniów trudności, podając wskazówki metodyczne do dalszej pracy. Poza szkoleniowymi radami pedagogicznymi w naszej ofercie szkoleniowej mamy propozycje dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych. Programy szkoleń zawierają wymagania wg aktualnego rozporządzenia MEiN, praktyczne aspekty zmian na przykładzie zadań z arkuszy egzaminacyjnych:

 • Analiza egzaminu maturalnego z geografii w latach pandemii – szkolenie;
 • Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty;
 • Wymagania na egzaminie ósmoklasisty – język angielski;
 • Wymagania na egzaminie ósmoklasisty – matematyka;
 • Wymagania na egzaminie ósmoklasisty – język polski;
 • Wymagania na egzaminie maturalnym z historii;
 • Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego;
 • Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

Szkolenia prowadzą konsultanci, doradcy metodyczni: Ewa Kondrat, Monika Kwidzyńska, Karolina Szostak-Lubomska, Agnieszka Szymczak, Małgorzata Trzeciak, Wanda Wakuła-Kunz oraz zaproszeni do współpracy egzaminatorzy: Joanna Rybicka-Lewandowska i dr Aleksandra Stolarczyk.

 

Trzymaliśmy kciuki za uczniów mając nadzieję, że nasza oferta doskonalenia pomogła nauczycielom w przygotowaniach i przełoży się na dobre wyniki ósmoklasistów i maturzystów.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu