Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Cykliczne spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy dyrektorów i kadrę zarządzającą przedszkolami na cykliczne spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2021/2022.

 

Zaproszenie