Edukacja

Co wiesz o Ludwiku Rydygierze? – konkurs internetowy dla uczniów

„Co wiesz o Ludwiku Rydygierze?” – wyniki konkursu internetowego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy podsumowała wojewódzki konkurs internetowy „Co wiesz o Ludwiku Rydygierze?“ dla uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu uczestników z 22 szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Wielu uczniów odpowiedziało poprawnie na większość pytań testowych. O wynikach konkursu zdecydowała komisja, która oceniła odpowiedzi uczestników na pytania otwarte zawarte
w internetowym formularzu. Laureaci pierwszych trzech miejsc zdobyli równą ilość punktów (22 z 23 możliwych) i o kolejności zdecydował czas przesłania odpowiedzi. Osoby wyróżnione zdobyły 20 – 22 pkt. Średnia punktacja wyniosła 17,5.

 

Laureaci:

Julia Szeląg – SP nr 8 w Toruniu, kl. 7

Kacper Szeliga SP nr 11 w Inowrocławiu, kl. 6

Marta Wilińska – SP nr 22 we Włocławku, kl. 7

 

Wyróżnieni:

Wiktor Pabiańczyk – SP nr 11 w Inowrocławiu, kl. 7

Zuzanna Paciej – SP nr 20 we Włocławku, kl. 8

Wiktoria Szymańska – SP nr 34 w Toruniu, kl. 7

Katarzyna Kufel-Kopacz – KSP w Chełmnie, kl. 6

Joanna Joppek – SP nr 19 w Bydgoszczy, kl. 7

Sara Mikrut – SP w Małych Łunawach, kl. 7

Amelia Ciecierska – SP w Białych Błotach, kl. 8

Amelia Wałecka – SP nr 52 w Bydgoszczy, kl. 7

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy przypomina, że warunkiem odbioru nagród
i upominków jest dostarczenie wypełnionego formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych.

 

Tekst: Ryszard Karczewski