Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Być twórczym i kreatywnym

Dobre pomysły nie biorą się znikąd. Można je stymulować i ćwiczyć swoją kreatywność. 8 czerwca 2020 r. Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało warsztaty online Rusz głową- twórcze i kreatywne myślenie, które poprowadziła Dominika Cieślikowska, psycholożka i edukatorka z wieloletnim doświadczeniem projektowania kreatywnych procesów kompetencji na poziomie jednostek, grup i organizacji.

 

Celami szkolenia były:

– rozwój kreatywności oraz zachowań twórczych nauczycieli poprzez uczestnictwo w zajęciach zdalnych- uczenie przez doświadczenie, reflektowanie i podsumowanie teoretyczne

– wspieranie zdalnych działań uczniów, zwiększających ich potencjał twórczy- wskazówki, jak wdrożyć aktywności, by rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży

Podczas spotkania uczestnicy:

-rozszerzyli wiedzę na temat procesu twórczego

– zapoznali się z kluczowymi elementami kreatywności oraz warunkami do optymalnego rozwoju tej kompetencji

– zrobili mapę swoich własnych i nowych sposobów na kreatywność

– przebadali wprowadzenie umysłu w stan twórczego przepływu (flow)

– łącząc teorię z praktyką porozmawiali o zabawie, eksperymentach i błędach.

Nauczyciele zapoznali się z definicjami twórczości, kreatywności i innowacyjności, zawierającymi w sobie adekwatne elementy, takie jak: otwartość na wszelkie działania, zdolność do generowania pomysłów, niemyślenie schematami, wdrażanie nowości i niekonwencjonalnych rozwiązań, zachowania twórcze i produktywne czy popełnianie błędów. Program warsztatów obejmował wskazanie czynników sprzyjających i blokujących kreatywność oraz wskazówki do podniesienia motywacji i wspierania uczniów w twórczym i kreatywnym myśleniu na odległość. Kreatywności sprzyjają m.in. odpowiednia przestrzeń, relaks, ruch i wypoczynek. Prelegentka podczas warsztatów zastosowała ciekawe metody i ćwiczenia oraz karty coachingowe. Uczestnicy połączyli się z stroną menti.com i na bieżąco korzystali z narzędzi dostępnych w programie.

Opr. Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku