Edukacja

LOGO - ZS NR 33 W BYDGOSZCZY

Budowanie poczucia sukcesu u uczniów

17 października 2015 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów na temat: Budowanie poczucia sukcesu u uczniów – w tym przewlekle chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

 

Patronatem honorowym konferencję objęli: Ewa Mes –  Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki  – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jolanta Metkowska  – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

 

Swoją obecnością uczestników konferencji zaszczyciły: prof. dr Helena Czakowska – Rektor KPSW w Bydgoszczy, która otworzyła konferencję oraz pani Jolanta Metkowska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, która pogratulowała organizatorom i zwróciła się do nauczycieli z najlepszymi  życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

W konferencji wzięło udział 240 osób – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów z wielu szkół  Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także z ośrodków szkolno-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz grupa studentów KPSW w Bydgoszczy. W konferencji uczestniczyło także  grono dyrektorów i nauczycieli ze szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego z całej Polski, m.in.  Rzeszowa, Lublina,  Szczecina, Łodzi, Poznania, Białegostoku, Krakowa, Kołobrzegu i Gniezna.

 

Wspólnie z zaproszonymi prelegentami zastanawialiśmy się nad tym, co jako nauczyciele powinniśmy na co dzień czynić, aby sukcesy mógł odnosić każdy uczeń, abyśmy stawali się doradcami edukacyjnymi dzieci, młodzieży i ich rodziców.

 

Prof. nadzw. KPSW w Bydgoszczy dr hab. Monika Jaworska-Witkowska w wystąpieniu na temat: Światy wyobrażone dziecka jako interfejsy sukcesu podkreśliła, że każdy człowiek, także dziecko, z którym pracujemy, jest istotą złożoną, która  ma także świat wyobrażony, do którego nas, dorosłych nie zawsze chce dopuścić. Dlatego tak ważny jest takt pedagogiczny, aby uszanować świat dziecka, który nie zawsze jest dla nas dostępny. Pani Profesor zachęciła uczestników do odkrywania poznawczej wartości tekstów kultury na przykładzie Alicji w Krainie Czarów  i Małego Księcia.

 

Dr Marek Kaczmarzyk poruszył temat Pamięci i uwagi i odpowiedział na pytanie: Czy trzeba ściągać, aby osiągnąć sukces? W niezwykle ciekawy sposób, poparty wieloma przykładami zwrócił uwagę słuchaczy na fakt, że każda informacja, która ma być włączona w system doświadczeń jednostki, musi przejść przez swoisty bufor pamięci roboczej. Bez niej niemożliwa byłyby rozmowa, czytanie czy inne operacje pamięciowe. Pozwala ona także na wykonywanie kilku zadań równocześnie. Jest ściśle związana z uwagą, motywacją i świadomością. Ma jednak swoją ograniczoną pojemność, dlatego tak ważny jest język, którym posługuje się nauczyciel, żeby nie był on zbyt zawiły i złożony. Efekt złożonych poleceń może być taki, że kiedy nauczyciel kończy zdanie, uczeń może nie pamiętać jego początku. Uczeń nie jest także w stanie odkryć intencji nauczyciela, jeżeli nie będą jasno wyrażone, a to z kolei warunkuje poprawność wykonania poleceń i jest przyczynkiem codziennych porażek lub sukcesów.

 

W drugiej części wykładu dr M. Kaczmarzyk mówił o roli oceny w życiu każdego człowieka – dlaczego jest dla nas tak ważna, dlaczego budzi tyle emocji i jest wszechobecna? Ocena warunkuje naszą pozycję w grupie, w której funkcjonujemy, jest podstawą ustalania hierarchii oraz wpływa na naszą samoocenę. Na ściąganie w szkole należy spojrzeć w szerszym kontekście. Nie można tego procederu traktować neutralnie, ponieważ przyzwalając, nie ustalimy aktualnych kompetencji i wiedzy uczniów. Jednak  ściągania  nie jesteśmy w stanie wyeliminować całkowicie, więc tylko od nas – nauczycieli zależy, przez jakie okulary będziemy na nie spoglądać. W codziennej praktyce edukacyjnej ważna jest nauczycielska czujność i zrozumienie mechanizmów, które warunkują zachowania uczniów.

 

Mgr Barbara Basińska poruszyła temat Kompetencji psychospołecznych nauczyciela w kontekście sukcesu edukacyjnego uczniów. Prelegentka zwróciła uwagę uczestników, że każdy nauczyciel, dbając o dobre wykonywanie swojego zadania, musi  dysponować  odpowiednim zakresem wiedzy, umiejętności i kompetencji. Zastanawiając się nad tym, co powinien umieć każdy nauczyciel, wskazała na takie umiejętności jak: asertywność, autoprezentacja, budowanie relacji, dążenie do rezultatów, gotowość do uczenia się oraz etyka i wartości. Mówiąc o trudnej roli nauczyciela wskazała, że musi być on po trochu aktorem, ekspertem i doradcą. Bardzo ważne jest również przyjęcie odpowiedniej postawy wobec ucznia, która powinna mieć charakter opiekuńczy i refleksyjny. Nauczyciel dbając o osiąganie sukcesów przez swoich uczniów, powinien także zadbać o siebie poprzez stawianie sobie realistycznych celów, dbałość o własną autonomię i uzupełnienie troski o innych – troską o siebie.

 

Podczas konferencji wystąpił zespół  No Name  z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy z pięknym przedstawieniem pt. Kopciuszek na rokowo.

 

Podczas konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom miejskiego konkursu plastycznego pt. Ogród barw i tajemnic, którego organizatorem była nasza szkoła. Nagrody w imieniu fundatora – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, wręczyły: Pani  Jolanta Metkowska  – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Pani prof. dr Helena Czakowska – Rektor KPSW w Bydgoszczy. Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć wystawę prac laureatów konkursu.

 

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

Izabela Maciejewska - dyr. ZS nr 33 Specjalnych w BydgoszczyJolanta Metkowska K-P Kurator OświatyUczestnicy konferencjidr Marek Kaczmarzyk - doktor biologii, neurodydaktyk i memetykKatarzyna Niedzwiec - prowadząca konferencję - ZS Nr 33 w BydgoszczyLaureaci  konkursu plastycznego pt. Ogród barw i tajemnicLaureaci miejskiego konkursu plastycznego pt. Ogród barw i tajemnicmgr Barbara Basińska -  pedagog specjalnyNauczyciele ZS Nr 33 w BydgoszczyOrganizatorzy i goście konferencjiOrganizatorzy konferencji-nauczyciele ZS Nr 33 w Bydgoszczyprof. KPSW, dr Helena Czakowska - Rektor KPSWprof. nadzw. KPSW dr hab. Monika Jaworska-WitkowskaWystęp zespołu No NameWystęp zespołu No Name