Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Bezpieczni w Internecie

Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku, przypada 8 lutego 2022 r. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (więcej na temat DBI można przeczytać na poświęconej tej idei stronie).

 

Z tej okazji zorganizowaliśmy 8 lutego godzinny, bezpłatny webinar Cyfrowe bezpieczeństwo. Omówione na nim zostały m.in. takie zagadnienia, jak e-uzależnienia i fonoholizm, wizerunek online, seksting, FOMO – lęk przed odłączeniem, nauka zdalna, program „Loguj się z głową”. Zajęcia prowadziła konsultantka Grażyna Szabłowicz-Zawadzka.

 

Z kolei na Akademii trenera wspomagania, organizowanej przez Agnieszkę Przybyszewską, dr Aleksandra Stolarczyk tego dnia opowiedziała o języku komunikatu elektronicznego. Zajęcia pozwoliły uczestnikom poznać zasady netykiety, uwrażliwiły ich na kulturę języka dyskusji w sieci i ukazały znaczenie e-komunikatu w edukacji.

 

Bezpieczne, rozsądne korzystanie z narzędzi cyfrowych to kwestia, która jest stale obecna w naszych działaniach przez cały rok szkolny. W ofercie doskonalenia proponujemy nauczycielom szkolenia rady pedagogicznej Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy i Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach cyfrowych.

 

W ramach programu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie, na grudniowych spotkaniach prowadzonych przez KPCEN w Toruniu  sieci współpracy i samokształcenia dla uczestników projektu PPZ i SPZ zostały poruszone tematy związane z bezpieczeństwem internetowym, m.in. w kontekście możliwych uzależnień cyfrowych i zdrowia psychicznego.

 

Na prośbę Stowarzyszenia Strefa Wsparcia włączyliśmy się w promowanie profilaktycznego programu edukacyjnego „Re@lnie odpowiedzialni”, będącego częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Odłącz się. Połącz się”, odpowiadającej na nowe zagrożenia cywilizacyjne w postaci e-uzależnień, na które narażone są dzieci już od najmłodszych lat. Program ruszył z początkiem 2022 roku.

 

Webinar „Cyfrowe bezpieczeństwo”, wspomniane szkolenia rad pedagogicznych oraz pozostałe wymienione działania realizują jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ustalony przez MEiN: „Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne”.

 

Wszystkim zainteresowanym polecamy także zakładkę na portalu Edupolis poświęconą Dniu Bezpiecznego Internetu. Można w niej znaleźć interesujące filmy i artykuły edukacyjne.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu