Edukacja

Logotyp Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Bezpieczeństwo: enter – seminarium dla nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

24 października (środa) 2018 r. w godzinach 14.30-18.30  Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4 zaprasza na seminarium dla nauczycieli zatytułowane  Bezpieczeństwo: enter.

 

Celem seminarium jest prezentacja zagrożeń wynikających z korzystania z internetu, próba określenia psychologicznego portretu sprawcy i ofiary oraz propozycja działań psychologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Problemy dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz pomocy ofiarom cyberprzestępców będą prezentowane przez doświadczonych fachowców.

Pani Angelika Tracz, prezes  Stowarzyszenia Demagog, w wystąpieniu Krytyczny umysł w walce o prawdę – jak radzić sobie z nieprawdziwymi informacjami w internecie? zwróci uwagę na nadmiar informacji w internecie i trudności związane z ich weryfikacją.  Dezinformacja, celowa manipulacja faktami oraz selektywny dobór faktów mogą przyczynić się do manipulowania całymi grupami społecznymi.

Pan Robert Preus, dyrektor Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w referacie W (nie)bezpiecznej sieci… będzie mówił o poziomach bezpieczeństwa w internecie.

Aspirant sztabowy Marcin Matysek z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w wystąpieniu Zagrożenia w sieci zajmie się problemem pedofilii, omówi metody działania sprawców oraz sposoby zapobiegania przestępstwu. Zwróci uwagę na zagrożenia wynikające z korzystania z mediów społecznościowych. Poruszy temat bezpieczeństwa przeglądarek i podpowie jak skutecznie zapewnić sobie anonimowość oraz dbać o prywatność w internecie. Zajmie się problemem cyberbullyingu, opowie na co zwrócić uwagę i jak zapobiegać cyberprzemocy.

Panie Agnieszka Fajfer i Milena Burdach-Szydłowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu w wystąpieniu Kim jest sprawca, a kim ofiara cyberprzemocy? Charakterystyka psychologiczna sprawcy i ofiary zaprezentują portret psychologiczny sprawcy i ofiary przemocy w internecie oraz przedstawią działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży – sprawców i ofiar cyberprzemocy.

Na zakończenie seminarium pani Ewa Stanek-Zaremba z Księgarni Kafka i spółka  w wystąpieniu Złapani w SIEĆ – zagrożenia wirtualnego świata na wybranych przykładach literatury młodzieżowej zaprezentuje wybór książek dla dzieci i młodzieży, w których poruszone zostały problemy cyberprzemocy.

Tematyka seminarium wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa określane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona (60 miejsc), decyduje kolejność zgłoszeń.

Program seminarium

14.30-14.35 – Rozpoczęcie seminarium

Dorota Komendzińska, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

14.35-15.15 – Krytyczny umysł w walce o prawdę – jak radzić sobie z nieprawdziwymi informacjami
w internecie?

                     Angelika Tracz, prezes Stowarzyszenia Demagog

15.15-15.55 – W (nie)bezpiecznej sieci…

Robert Preus, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy

15.55-16.30 – Przerwa kawowa

16.30-17.10 – Zagrożenia w sieci

Aspirant sztabowy Marcin Matysek, Wydział dw. z Cyberprzestępczością
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

17.10-17.50 – Kim jest sprawca, a kim ofiara cyberprzemocy?
Charakterystyka psychologiczna sprawcy i ofiary

                     Agnieszka Fajfer, Milena Burdach-Szydłowska,
                     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu

17.50-18.05 – Złapani w SIEĆ – zagrożenia wirtualnego świata na wybranych przykładach
                     literatury młodzieżowej

                     Ewa Stanek-Zaremba, Księgarnia Kafka i spółka

18.05-18.15 – Podsumowanie seminarium

Dorota Komendzińska, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

18.15-18.30 – Prezentacja gry edukacyjnej dotyczącej zapobieganiu cyberprzemocy w sieci
[dla chętnych]

                     Aldona Zawałkiewicz, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac.

Wiesława Budrowska

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.