Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Bez nienawiści

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z ORE oraz Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy Polis zorganizowało szkolenie pn. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkole.

 

Wydarzenie miało miejsce w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku w dniach od 5 do 6 lutego 2016 r.

 

Dostarczenie wiedzy na temat mowy nienawiści i sposobów jej przeciwdziałania oraz potrzeba edukacji dzieci i młodzieży w tym zakresie były głównymi celami spotkania nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców z animatorami szkolenia: Janem Dąbkowskim – członkiem zarządu Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy Polis oraz Dariuszem Grzemnym – trenerem Rady Europy Kampanii Bez Nienawiści w Polsce.

 

Wiadomości dotyczące wagi i skali oraz przyczyn i skutków omawianego zjawiska zostały poparte bogatymi materiałami audiowizualnymi. Ważną częścią szkolenia były warsztaty, w trakcie których miały miejsce różnego rodzaju symulacje potencjalnie trudnych sytuacji. Symulacje te były następnie analizowane w kontekście dostarczonej wiedzy teoretycznej. Dyskutując i wymieniając doświadczenia, poszukiwano najlepszych rozwiązań w obszarze prewencji i reagowania na zachowania nacechowane agresją i nienawiścią.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymali ciekawe materiały zawierające m.in. zestaw regulacji prawnych oraz podręcznik Zakładki z zestawem konkretnych ćwiczeń do wykorzystania w pracy z młodzieżą. Wysoko ocenili organizację szkolenia oraz merytoryczną stronę spotkania. W ankietach ewaluacyjnych podkreślili przydatność zaprezentowanych metod pracy z młodzieżą.

 

oprac. dr Małgorzata Kaczmarek, KPCEN w Toruniu

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji (TK).

 

Konsultantka Marzenna Wierzbicka powitała uczestnikówMateriały promocyjnePrelegenciUczestnicy w trakcie zajęćUczestnicy w trakcie zajęć